Eftervirkningerne og konsekvenserne af utroskab

Utroskab kan påvirke offeret dybt, inklusiv personens syn på sig selv, tilfredshed med livet og den måde, han/hun forholder sig til andre på. Vi vil gennemgå de vigtigste konsekvenser af utroskab her.
Eftervirkningerne og konsekvenserne af utroskab
Elena Sanz

Skrevet og kontrolleret af psykolog Elena Sanz.

Sidste ændring: 26 august, 2022

Vi antager alle, at der i monogame forhold er en stiltiende aftale om eksklusivitet. Tillid er grundlæggende i et parforhold, og ved at binde os til en partner accepterer vi at tage vare på og beskytte hans/hendes følelser. Derfor er det indlysende, at bedrag kan skabe en dyb smerte hos den anden part. Men hvor langt rækker konsekvenserne af utroskab?

Det er noget, som vi tilsyneladende ikke overvejer alvorligt nok. Desværre er utroskab en langt mere reel sandsynlighed, end vi tror.

Omkring 30 % af befolkningen indrømmer, at de har været deres partner utro, og med fremkomsten af nye teknologier kan denne tendens være stigende. Det tyder på, at millioner af mennesker står over for de store psykologiske konsekvenser af denne form for utroskab.

Konsekvenserne af utroskab

En mand og to kvinder repræsenterer konsekvenserne af utroskab

Utroskab påvirker den utro persons liv, men også børnenes liv, og det kan have langvarige konsekvenser.

Det er ikke altid ligetil at afgøre, hvad der er utroskab, og hvad der ikke er. Det afhænger faktisk i høj grad af de værdier, forventninger og overbevisninger, som den enkelte person og det enkelte par har.

For nogle er der kun tale om utroskab, hvis der dyrkes sex med en anden person end partneren, mens andre mener, at følelsesmæssig intimitet eller udveksling af beskeder via internettet allerede er utroskab.

Under alle omstændigheder udløser følelsen af, at partneren har svigtet den tillid, der var blevet tildelt ham eller hende, en række smertefulde processer på det psykologiske plan. Disse påvirker ikke kun umiddelbart på kort sigt, men kan vare ved over tid. Blandt de vigtigste er følgende:

Selvopfattelse og tab af selvværd

En af de første reaktioner, der dukker op hos ofre for utroskab, er at stille spørgsmålstegn ved sig selv: Hvad har jeg gjort forkert, for at dette kunne ske, er jeg ikke god nok, hvad har min partner manglet hos mig, hvorfor er den anden person bedre?

Alle disse spørgsmål angriber direkte ens egne værdier og skader selvværdet dybt. Personen begynder at nedvurdere sig selv, at føle sig mindreværdig og utilstrækkelig. Det kan få konsekvenser på alle områder af personens liv.

Vi tror, at du måske også vil finde denne artikel interessant: Opleves utroskab i et forhold forskelligt hos kønnene?

Skyldfølelse og skam

Selvom man ville forvente, at den utro ville opleve skam og skyldfølelse, oplever offeret i virkeligheden også ofte store doser af disse følelser.

På nogle måder kan han eller hun føle, at det, der er sket, er en personlig fiasko, at det er hans eller hendes ansvar, og at hvis folk omkring ham eller hende fandt ud af det, ville han eller hun være den, der ville blive latterliggjort.

Dette kan føre til isolation og undertrykkelse af følelser. Personen tillader måske ikke sig selv at udtrykke sin utilfredshed eller skuffelse for at undgå kritik og dom fra andre. At gennemleve det i tavshed og nægte sig selv følelsesmæssig udfoldelse øger således kun ubehaget.

Tab af tillid: En af konsekvenserne af utroskab

En af de mest åbenlyse konsekvenser af utroskab er tab af tillid. Den gensidige tryghed, som det var så svært at opbygge, kollapser fuldstændig foran bedraget, og offeret kastes ud i usikkerhed.

Alt, hvad man troede, man vidste om sin partner og forholdet, skal nu gennemgås fra et andet prisme. Alle de visheder og sandheder, der gjorde forholdet solidt, bliver irrelevante.

Dette kan få mange mennesker til at beslutte at afslutte forholdet for altid, fordi de ikke kan (eller vil) sætte deres lid til den person, der har bedraget dem. Selv i de tilfælde, hvor de beslutter sig for at fortsætte og forsøge at reparere skaden, bliver den manglende tillid en stor byrde, som ikke altid kan overvindes.

Desuden er det værd at nævne, at denne mistillid kan overføres til fremtidige forhold. Den følelsesmæssige påvirkning forårsaget af bedrageriet kan få offeret til at blive mistænksom og vise mistro i fremtidige forhold. De langsigtede følger kan således være alvorlige.

Vrede og bitterhed

En vred mand med en bedende kvinde i baggrunden

Utroskab kan skabe alle former for reaktioner, såsom vrede og endog depression.

Vrede er en meget nærværende følelse, når utroskab opdages. Især i begyndelsen kan denne følelse fuldstændig overvælde offeret. Hvis den ikke håndteres korrekt, kan den sætte sig fast og begrænse personens fremtid.

At bære vægten af had og vrede afholder offeret fra at komme sig og stræbe efter lykke. Det hindrer heling og kan forhindre skabelsen af nye bånd.

Hvis du fortsætter i forholdet med din partner efter utroskab, kan vrede og bitterhed tage hårdt på din hverdag og begrænse udtryk for hengivenhed, konstruktiv kommunikation og seksualitet. Dette gør kun den allerede eksisterende kløft mellem de to større og øger utilfredsheden med båndet.

Angst og depression

Som det sidste er der blandt konsekvenserne af utroskab forskellige psykiske lidelser. Ofre for utroskab oplever ofte en høj grad af angst på grund af den usikkerhed, de er kastet ud i, og kan udvikle en depressiv tilstand, der endog kan føre til selvmordstanker.

I nogle tilfælde er den følelsesmæssige indvirkning af utroskab så stor, at den kan udløse posttraumatisk stresslidelse.

Kan du lide denne artikel? Du vil måske også kunne lide at læse: Hvordan bør man reagere på utroskab?

Konsekvenserne af utroskab påvirker ikke kun offeret

Det er klart, at den person, der er blevet bedraget, er den, der lider mest under konsekvenserne af utroskab. Men han eller hun er ikke den eneste.

Den utro kan føle stor skyld, skam og anger og lide enormt under den forringede tilknytning og de skader, der er forvoldt. Men ud over dette er det værd at nævne, at også parrets børn kan blive påvirket af det, der er sket.

Børnene kan opfatte forandringen hos deres forældre. De kan ærgre sig over deres manglende opmærksomhed og tilgængelighed og også føle sig forrådt. Dette kan føre til, at de selv bliver utro eller omvendt bliver mistroiske og meget intolerante i deres egne voksne forhold.

I sidste ende påvirker utroskab mange liv, og følgerne kan være langvarige. Hvis forholdet er utilfredsstillende, hvis man føler personlige mangler eller manglende respekt for sin partner, er det derfor tilrådeligt at søge professionel hjælp.

Under alle omstændigheder vil det altid være langt mere følelsesmæssigt ansvarligt at have modet til at sige det rent ud og forlade forholdet, hvis det ikke længere er det, vi ønsker, end at svigte partnerens tillid.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Jauregui, I. (31 de 05 de 2022). El fenómeno de la Infidelidad: Trauma y estrés postraumático. Obtenido de epsys: http://www.eepsys.com/es/el-fenomeno-dela-infidelidad-trauma-y-estres-postraumatico/
  • Hernández, J., Bartolo, M. Á., González, K. G. & Hernández, E. E. (2018). Redes sociales, sexualidad 2.0 e infidelidad 2.0. Revista Cognosis. ISSN 2588-05783(3), 1-10.
  • Gándara, M. (2011). Sentido de vida en mujeres víctimas de infidelidad (Doctoral dissertation, Tesis de pregrado). Universidad Rafael Landívar, Guatemala.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.