Stammer af coronavirus: Studie viser 2 forskellige stammer

21. marts 2020
Et nyt studie fra University of Beijing foreslår, at der er to forskellige stammer af coronavirus, og at den ene er mere aggressiv end den anden. Europæiske forskere har dog deres tvivl om, hvor vidt dette er tilfældet, og de har endda bedt de kinesiske forskere om at trække deres udsagn tilbage.

Et nyt studie fra University of Beijing mener, at de har opdaget to forskellige stammer af coronavirus. Jian Lu, som er forsker inden for bioinformatik på universitetet, ledte studiet, som blev publiceret i tidsskriftet, National Science Review. Ifølge studiet er en af de disse stammer af coronavirus mere aggressiv end den anden.

Europæiske forskere har dog deres tvivl om resultaterne, og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har anmodet om, at deres fund håndteres med forsigtighed.

Ifølge publikationen var 103 genetiske prøver involveret i undersøgelsen. Resultaterne indikerede eksistensen af to stammer, der blev betegnet som S og L. 30% af prøverne stemte overens med S-typen, men 70% stemte overens med L-typen.

De kinesiske forskere, der udførte denne nye undersøgelse, katalogiserede L-typen som den mest aggressive stamme, som spreder sig meget hurtigere. S-typen er en ældre stamme, der har været til stede i mennesker i årevis. Stammen har dog aldrig fået alarmklokkerne til at ringe grundet de milde symptomer.

Læs også: Sådan kan du lindre influenzasymptomer

Det nye studie i Kina

Et nyt studie fandt sted på University of Beijing og Pasteur Institute of Shanghai. Det fremhæver det faktum, at S-typen af coronavirus er den genetiske forms “forfædre”, som med andre ord vil sige, at det er den originale virus.

Ved hjælp af mutationer, naturlig selektion og rekombination opstod L-typen. Denne type (L) var mere hyppig i de indledende faser af udbruddet i Kina.

Forskerne forklarer, at hyppigheden, hvor L-typen fremkommer, er faldende i Kina. På trods af dette var 27 af de 103 samlede prøver fra tilfælde, der havde fundet sted i Wuhan, Kina. 96% af dem testede positiv for L-typen, mens kun 4% testede positiv for S-typen.

De 73 resterende prøver i undersøgelsen kom fra tilfælde, der havde fundet sted andre steder i Kina. Her var udbredelsen anderledes. Mens 61,1% stemte overens med L-typen, så stemte 38,4% overens med S-typen.

Dette indikerer, at L-typen, den mere aggressive blandt coronavirus-stammerne, har spredt sig med mindre frekvens uden for Kina. Ifølge forskerne kan dette skyldes de strenge foranstaltninger, hvad angår kontrol og forebyggelse. Det er også muligt, at det stammer fra det faktum, at der er udøvet et svagere selektivt pres på S-stammen.

Illustration af coronavirus

Behovet for nye undersøgelser

Indtil nu er der kun hypoteser angående arten og udviklingen af de to typer coronavirus. Derfor konkluderer den nye undersøgelse ved at påpege, at det er nødvendigt med mere forskning af emnet. Forskerne specificerer, at det kun er kombinationen af genomdata med epidemiologisk information og COVID-19-lægejournaler, der kan give pålidelige svar.

Dr. José Antonio Pérez Molina indikerede, at fremkomsten af forskellige stammer er normalt for denne type mikroorganismer. Pérez Molina er specialist inden for smitsomme sygdomme på Ramón og Cajal Hospitalet i Madrid, og han er medlem af det spanske samfund for infektionssygdomme og mikrobiologi (SEIMC).

Undersøgelsen præciserer også, at det er normalt, at de mindst patogene vira bliver mere udbredt. Dette skyldes, at de formår at etablere sig blandt befolkningen. Det, der som regel samtidig opstår, er, at disse vira har en større evne til at sprede sig, men de er mindre dødelige.

Forskere i et laboratorium

Gå ikke glip af: Forkølelse: Hvorfor bliver vi forkølede?

Videnskabelig kontrovers vedrørende stammer af coronavirus

Nogle forskere har udfordret måden, hvorpå resultaterne af denne nye undersøgelse er blevet fortolket. Dr. Isabel Sola påpeger, at studiet mangler tilstrækkeligt med information for at konkludere, at en af typerne er mere virulent end andre. Sola er direktør for coronavirus-laboratoriet ved det Nationale Bioteknologiske Center i Spanien.

Samtidig påpeger Dr. Oscar A. MacLean fra Glasgow University i Storbritannien, at der indtil nu er dukket 111 mutationer op af denne type virus. Ingen af dem har imidlertid demonstreret betydelige epidemiske virkninger.

Han tilføjer, at det nye kinesiske studie, der foreslår to forskellige stammer af coronavirus, lider af metodologiske begrænsninger. Han påpeger, at den lille mængde af prøver er den primære fejl.

MacLean og hans hold gik skridtet videre. De bad de kinesiske forskere om at trække deres konklusioner tilbage, da de kun vil medføre mere forvirring. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) advarede samtidig mod at overfortolke disse fund. Ydermere har Verdenssundhedsorganisationen indikeret, at de to stammer fundamentalt er den samme virus.