Thumb Author Andrea de los Angeles Salas Suarez

Andrea de los Angeles Salas Suarez

Journalist


Journalistmederfaringindenfortrykteogdigitalemedier.Hunhardeltagetienrækkekurser,workshopsogprogrammermedfokuspådigitalskrivning,ledelseafsocialemedierogmarkedsføring.Hunudførersitarbejdemedenægtepassion,påensådanmåde,athunbrugerskrivningtilatkanaliseresineidéer.

Om forfatteren

Uddannet i journalistik fra University of Zulia (2017). Specialist i Social Network Management, med kurser i personlig branding, community manager, grafisk design, iværksættertankegang og skrivning til sociale netværk. I 3 år arbejdede hun som reporter i bydelen af Diario Panorama (Venezuela), hvor hun hovedsageligt udviklede sundhedsområdet med kronikker, interviews, profiler og rapporter relateret til den venezuelanske sundhedskrise.

Hun var samarbejdspartner på magasinet Zulia Castigada fra Amnesty International. Hun har modtaget to hæderspriser i Sergio Antillano Municipal Journalism Award. Hun bruger skrivning som et rum til at kanalisere sine idéer, sin frihed og til at udvide sin viden og erfaring.


Sidste artikler