Vilkår og brugsbetingelser

1. Identifikationsdata

Ifølge lov 34/2002 af 11. juli om informationstjenester og elektronisk handel hedder det, at ejeren af hjemmesiden er GRUPO M CONTIGO LTD med TIN (skatteidentifikationsnummer) B37527900, med adresse i Calle Concejo, 13, 2ºA, 13, 2º a, 37002 Salamanca og registreret i Salamanca Virksomhedsregister dateret 20-08-2013, Fil 146, Volumen 442, Bog 0, Ark SA-15157 og e-mailkontakt: [email protected].

2. Brugeraccept

Disse vilkår og brugsbetingelser regulerer brugen af GRUPO M CONTIGO LTD’s hjemmeside www.mejorconsalud.com

Adgang til og brugen af hjemmesiden indebærer accept uden forbehold eller begrænsning af disse vilkår og betingelser samt privatlivspolitikken, og dens anvendelse er underlagt nedenstående betingelser samt gældende lovgivning.

GRUPO M CONTIGO LTD forbeholder sig retten til at foretage ændringer og opdateringer af informationen på hjemmesiden, konfigurationen og præsentationen samt vilkårene for brug og adgang til dem når som helst og uden forudgående varsel. Brugeren bliver automatisk bundet af brugsbetingelserne, der gælder på det tidspunkt, hvor de får adgang til hjemmesiden, så de skal regelmæssigt læse brugsbetingelserne.

3 Lovgivning

Som hovedregel er forholdet mellem GRUPO M CONTIGO LTD og brugerne af telematiktjenesterne, der findes på denne hjemmeside, underlagt spansk lovgivning og jurisdiktion.

4. Anvendelse og brugeradgang

Brugeren er informeret om og accepterer, at adgang til denne hjemmeside ikke på nogen måder indebærer en påbegyndende forretningsforbindelse med GRUPO M CONTIGO LTD eller nogen af dets datterselskaber.

5. Intellektuel og industriel ejendomsret

Den intellektuelle ejendomsret til hjemmesidernes indhold, deres grafiske design, logoer og koder tilhører GRUPO M CONTIGO LTD, og derfor er reproduktion, distribution, offentlig kommunikation, transformation eller enhver anden aktivitet udført på indholdet af dets hjemmesider, selvom kilden er citeret, forbudt uden skriftlig samtykke fra GROUP M CONTIGO LTD.

GRUPO M CONTIGO LTD er den legitime indehaver af brugsrettighederne til indholdet publiceret på hjemmesiderne overalt i verden, hvilket er evigtvarende, absolut og uden begrænsninger af nogen art. Specielt kan GRUPO M CONTIGO LTD helt eller delvist reproducere markedsføre, formidle, oversætte, publicere, udskrive, ændre, transformere, udføre tilpasninger og opdateringer af indholdet og indgå kontrakter med tredjeparter til at gøre brug af, acceptere distribution og endda overføre brugsrettighederne.

6. Hjemmesideindhold

Hjemmesiden er en oversat og tilpasset version af Mejor con Salud (www.mejorconsalud.com).

GRUPO M CONTIGO LTD forbeholder sig retten til at opdatere, ændre eller redigere informationen på sine hjemmesider og endda begrænse eller nægte adgang til sådanne oplysninger til bestemte brugere.

GRUPO M CONTIGO LTD påtager sig intet ansvar for oplysninger på tredjepartwebsteder, der er tilgængelige via ”links” eller links fra enhver anden hjemmeside, der tilhører GRUPO M CONTIGO LTD. Tilstedeværelsen af ”links” eller links på hjemmesider af GRUPO M CONTIGO LTD er kun til orienteringsformål og ikke beregnet til forslag, invitation eller henstilling derom.
Indholdets forfattere giver frivilligt ejendomsrettighederne af værkerne til GRUPO M CONTIGO LTD, hvor reproduktion er forbudt uden samtykke fra eller omtale af den oprindelige kilde.

Hver samarbejdende forfatter er ansvarlig for sine egne artikler samt de meninger og udtalelser, der findes i dem. Alle artiklerne, som forfatterne ønsker at publicere, bliver først gennemgået af redaktør og apoteker Sara Viruega Encinas, før de publiceres. GRUPO M CONTIGO SL påtager sig intet ansvar for revisioner eller ændret indhold, der indeholder meninger, der kan betragtes som ulovlige eller uhensigtsmæssige. GRUPO M CONTIGO SL påtager sig heller ikke noget ansvar for det publicerede indhold, der findes på siden, eller for brugerens adfærd vedrørende det publicerede indhold.

Hvis indholdet er i strid med intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder fra tredjeparter, vil GRUPO M CONTIGO LTD trække det tilbage fra hjemmesiden eller forhindre adgang til det, som hvis et kompetent organ har anmodet om det, hvilket er fastsat i gældende regler.

Hjemmesiden kan indeholde oplysninger om medicinske og sundhedsmæssige problemer. Oplysningerne deri er ikke beregnet til at erstatte råd fra en læge eller andet sundhedspersonale. Brugeren skal ikke anvende information publiceret på hjemmesiden til at diagnosticere en sygdom eller et helbredsproblem; han/hun skal altid kontakte sin egen læge.

Hjemmesidens indhold er udelukkende informativt, så det er ikke tilstrækkeligt til, at brugeren kan træffe beslutninger.

6.1 Grafisk indhold

Det grafiske indhold er omfattet af den licens, der er erhvervet hos Fotolia © ShutterStock Inc., og dens anvendelse overholder vilkårene for kontrakten, der er indgået med disse virksomheder.

Licensgiveren beholder alle rettigheder til ejerskab og værker. Sådanne værker er dækket og beskyttet af ophavsret, varemærker og andre rettighedshaveres intellektuelle ejendomsrettigheder.

Hvis du er fotograf, og du genkender nogle af billederne publiceret på denne hjemmeside som dine egne, så kontakt og øjeblikkeligt. Ejerskab vil blive anerkendt eller fjernet øjeblikkeligt fra hjemmesiden, hvis du ønsker det.

GRUPO MCONTIGO SL er ikke ansvarlig for eventuelle overtrædelser af ophavsret til fotografier uden tilladelser, der måtte opstå som følge af misbrug af samarbejdende forfattere.

Et sådant ansvar forbliver hos de samarbejdende forfattere af mejorconsalud.com.

GRUPO MCONTIGO SL gennemgår fuldstændigt indholdet for at undgå mulige overtrædelser. Hvis du bliver opmærksom på eventuelle overtrædelser, bedes du straks kontakte os på [email protected]

7. Ærlighed i reklame- og redaktionspolitikken

Vores mission er at være en allieret hjemmeside, der er engageret i at forbedre folks helbred og velvære. Vi fokuserer på at levere tilgængeligt og pålideligt indhold, der vil hjælpe og vejlede vores brugere.

Hjemmesiden er udelukkende finansieret ved at leje annoncer på internettet. Denne finansiering gør det muligt for os at dække udgifter forbundet med hjemmesidens drift, ansættelse af samarbejdspartnere med ekspertviden samt de nødvendige tekniske og redaktionelle opdateringer, der fortsætter med at levere en optimal brugeroplevelse.

Bedre Livsstil indeholder Google-reklamer. Vi kontrollerer ikke indholdet af disse reklamer, og vores redaktionelle indhold er helt fri for enhver form for kommerciel indflydelse.

Alle reklamer fundet på vores hjemmeside er tydeligt markeret med ordet “Reklame” eller “Google-reklame” Når der klikkes på en reklame, vil brugeren blive videreført til annoncørens hjemmeside.

Vi er ikke afhængige af eller har nogen relation til noget som helst firma. Selvom der forekommer reklamer på vores hjemmeside, så skal det under ingen omstændigheder betragtes som en godkendelse af det annoncerede produkt eller tjeneste, af firmaet, der fremstiller eller tilbyder det, eller af ethvert andet firma, der distribuerer det eller reklamerer for det. Vores hjemmeside er helt uafhængig og upartisk, og det er ikke forbundet med nogen laboratorie- eller medicinalindustri.

8. Ansvarsfraskrivelse

GRUPO M CONTIGO LTD er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge af brugen af hjemmesiden, eller enhver handling der træffes på baggrund ad de oplysninger, der er indeholdt heri.

Hjemmesiden er rettet mod brugere over fjorten (14) år, hvilket fritager GRUPO M CONTIGO LTD fra enhver adgang og uautoriseret brug af hjemmesiden.

9. Notifikation om overtrædelse

Hvis en person eller virksomhed mener, at indholdet, der er publiceret på hjemmesiden, overtræder intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder, æresrettigheder, privatliv, billeder eller anden ret, kan de oplyse GRUPO M CONTIGO LTD ved hjælp af en af de kontaktmetoder, der er angivet på hjemmesiden med emnet ”Krænkelse af rettigheder og anmode om tilbagetrækning.

Vær opmærksom på, at det er nødvendigt at angive de følgende oplysninger:

  • Identifikation af de rettigheder, der er beskyttet af gældende lovgivning, som menes at være overtrådt.
  • Identifikation af indholdet, der angiveligt krænker de pågældende rettigheder med rimelig og tilstrækkelig information til GRUPO M CONTIGO LTD for at lokalisere sådant materiale på hjemmesiden.
  • Kontaktinformation (fysisk adresse eller e-mail og telefonnummer), så GRUPO M CONTIGO LTD kan kommunikere med personen eller virksomheden.
  • En erklæring om, at en sådan person eller virksomhed hævder, at oplysningerne i anmeldelsen er sande og korrekte, og at de er indehavere af de rettigheder, der angiveligt er overtrådt, eller at de er bemyndiget til at handle på indehaverens vegne.
  • En kopi af et nationalt identifikationskort, pas eller et andet officielt dokument til at bevise deres identitet.

GRUPO M CONTIGO LTD vil undersøge anmodningen, og hvis de mener, at en sådan person eller virksomhed har grunde til at anmode om fjernelsen af det fornærmende indhold, vil de fortsætte med den øjeblikkelige fjernelse fra hjemmesiden, så det ikke længere er tilgængeligt for brugeren, heller ikke fra cachen.

10. Anvendelsesområde

Ethvert indhold, aftale, kontrakt eller lignende til det, der er angivet på denne hjemmeside, er underlagt spansk lov. Besøgende på denne hjemmeside og enhver person eller virksomhed, der anvender eller kontrakter enhver tjenesteydelse, der er indeholdt heri, afstår udtrykkeligt fra enhver anden jurisdiktion og vil forelægge til Salamanca Handelskammer for voldgift og Industry of Salamanca som et skridt forud for retssager i byretten i Salamanca til løsning af ethvert spørgsmål eller retskonflikt, der måtte opstå.