Hvad er filosofi, og hvorfor er det vigtigt?

I dag er det almindeligt, at mange mennesker ikke kender vigtigheden af filosofi. Hvis du er en af dem, så læs denne artikel for at finde ud af det!
Hvad er filosofi, og hvorfor er det vigtigt?

Sidste ændring: 03 januar, 2022

Filosofi er en disciplin, der har forsøgt at forstå verden og den menneskelige eksistens siden tidernes morgen, så dens betydning er altafgørende. Den stiller spørgsmål for at afdække de gåder, der gemmer sig bag forskellige fænomener og situationer.

Det er en tilgang til virkeligheden, som gennem århundreder har givet rationelle forklaringer på mennesket – naturligvis altid tilpasset den historiske kontekst. Alligevel er mange af de gamle filosofiske idéer stadig gyldige og diskuteres i dag.

Når det er sagt, kan filosofiens betydning sammenfattes i det faktum, at det er en doktrin, der søger rationelle svar på de gåder, der styrer mennesket og verden. Disse spørgsmål er afgørende for at styre vores handlinger.

Hvad er filosofi?

Udtrykket filosofi kommer af to græske ord: Philia , som betyder “kærlighed”, og Sophia, som betyder “visdom”. Derfor kan vi konkludere, at det indebærer en kærlighed til viden eller en passion for visdom.

Det er en disciplin, der frembringer en række overvejelser og viden om årsagerne til og de endelige mål for tingene. På den måde forsøger den at besvare forskellige grundlæggende spørgsmål om bl.a. eksistens, viden, fornuft, moral, skønhed, sind, sprog og religion. I bund og grund stiller filosofien spørgsmålstegn ved alt!

Derfor er det lettere at sige, hvad filosofi ikke er. F.eks. er dens særlige søgen efter visdom meget bredere end videnskaberne.

Den er også forskellig fra religionens foreslåede søgen, da sidstnævnte er baseret på tro, mens filosofien er baseret på den menneskelige fornuft. Desuden bevæger den sig i modsætning til, hvad mange mennesker tror, væk fra esoterik, okkultisme og pseudovidenskab, da den ofte arbejder med verificerbar, logisk, organiseret og legitim viden.

Statuer af betydningsfulde mennesker indenfor filosofi

Filosofiens oprindelse

Filosofi er en af menneskehedens ældste discipliner. Dens vestlige oprindelse går tilbage til Thales af Milet omkring det 7. århundrede f.Kr. Han anses for at være den første filosof, der formulerede en rationel forklaring på universets struktur og dannelse.

Det siges dog, at begrebet filosofi blev opfundet noget senere, omkring det 5. århundrede f.Kr., da matematikeren og tænkeren Pythagoras blev udspurgt af den spartanske konge Leonidas om, hvorvidt han anså sig selv for at være en vismand.

Til dette spørgsmål svarede Pythagoras ydmygt, at han snarere var en elsker eller søgende efter visdomdvs. en filosof.

Pythagoras definerede filosoffer som en tredje type mennesker, der adskiller sig fra dem, der gerne vil handle og opnå anerkendelse, og som ønsker at handle og tjene penge. I dette tilfælde stræber filosoffer kun efter at observere og forstå.

Og det er netop, hvad de første store vestlige filosoffer gjorde, f.eks. Sokrates (470-399 f.Kr.), Platon (ca. 427-347) og Aristoteles (384-322 f.Kr.). De efterlod vigtige spor i tankegangen, som Romerriget ville arve og overføre til hele Europa.

Hvad angår den østlige kultur, var der også mange vigtige filosoffer, såsom Siddhartha Gautama (Buddha), Bodhidharma, Chárvaka og Konfutse, der alle var grundlæggere af vigtige tanketraditioner (og nogle gange også af religioner).

Filosofiens grene

Filosofi er en af de mest komplekse discipliner på grund af de mange forskellige emner, den dækker. For at lette forståelsen af dens mange facetter er det derfor en god idé at være lidt fortrolig med de forskellige grene.

Ontologi

Ordet ontologi betyder “studiet af væren”. Som navnet antyder, analyserer den værens natur, fænomeners eksistens og virkeligheden. Derved søger den at bestemme de grundlæggende kategorier og relationer i “væren som væren”.

Epistemologi

Epistemologi er en gren af filosofien, der studerer den menneskelige viden, dens natur, mulighed, omfang og grundlag. I denne forstand analyserer den også de historiske, psykologiske og sociologiske omstændigheder, der fører til opnåelse af viden, og de kriterier, hvormed den er berettiget eller ugyldiggjort.

Etik

Etik fokuserer på at studere menneskelig adfærd og dens forhold til begreberne godt og ondt. Blandt de vigtigste spørgsmål, som etikken forsøger at løse, er, om universel moral eksisterer eller blot er en menneskelig skabelse – et produkt af historisk udvikling og kontekster.

Vi tror, at du gerne vil læse denne artikel: Selvværd: Nøglen til lykke

Logik

Logik er en formel videnskab, der studerer strukturer for ræsonnementer. Den har til formål at skabe argumenter, der er gyldige og korrekt formulerede. Derfor har den direkte indflydelse på de regler, der er relateret til videnskabelig forskning.

Politisk filosofi

Politisk filosofi beskæftiger sig med spørgsmål og problemer i forbindelse med politiske fænomener. Derfor dækker den regeringsspørgsmål, love, frihed, lighed, retfærdighed, ejendom, rettigheder, politisk magt osv. Det gør den normalt ud fra et normativt-præskriptivt perspektiv.

Filosofi om sindet

Denne gren af filosofien har til opgave at studere alle de elementer, der er relateret til sindet, såsom følelser, drømme, opfattelser, fornemmelser, overbevisninger og tanker. Et af de centrale problemer i denne disciplin er at afgøre, hvad der gør alle elementerne på denne liste mentale.

Sprogfilosofi

Denne gren af filosofien studerer forholdet mellem sprog, tanker og virkelighedssystemer. Et meget almindeligt problem, som sprogfilosoffer stiller, er, hvorvidt der er en direkte relation mellem signifiant og signifié, og hvordan verbaliserbare begreber skabes.

Æstetik

Æstetik studerer skønhedens natur og opfattelsen af skønhed. Derfor er den tæt forbundet med kunst, selv om den ikke er begrænset til denne type udtryk.

Person maler

Betydningen af filosofi

Filosofiens betydning ligger i, at den sætter os i en kritisk og reflekterende position over for de forskellige fænomener, der vedrører mennesker, samfund, verden og universet generelt.

Filosofien giver os således mulighed for at tænke og reflektere over virkeligheden og vores eksistens. Takket være denne videnskab kan vi nå til visdom og nå frem til at give svar på utallige ubekendte spørgsmål vedrørende livets oprindelse. Dette er afgørende for at berige os som mennesker og vejlede os i vores handlinger.

Desuden har filosofisk analyse gjort det muligt for specialister på forskellige områder at imødekomme menneskelige behov og skabe større viden. Dette udmønter sig i en kontinuerlig teoretisk, videnskabelig og social udvikling.

Afslutningsvis er filosofiens betydning også indlysende, fordi den opfattes som moderen til alle videnskaber. Faktisk er de vigtigste humanistiske, sociale og videnskabelige discipliner alle afledt af den.

Hvis vi giver os selv plads til filosofisk refleksion i vores dagligdag, vil vi få en mere fuldkommen og lykkeligere tilværelse. Filosofi hjælper os til at udvikle åbenhed og evnen til at integrere forskellige perspektiver.

Det kan interessere dig ...
De 6 bedste bidrag fra Aristoteles
Bedre Livsstil
Læs den på Bedre Livsstil
De 6 bedste bidrag fra Aristoteles

De forskellige bidrag fra Aristoteles til den vestlige tænkning er enormt store. Her er en liste over nogle af de vigtigste af dem.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Ferrater Mora, J. Diccionario de filosofía. Barcelona: Ariel, 2001. Varios tomos.
  • Copleston, F. Historia de la filosofía. Barcelona: Ariel, 2001. Tomo I.
  • Feinmann J. ¿Qué Es La Filosofía?. Buenos Aires: Prometeo Libros Editorial; 2008. 3º Ed.
  • Gaarder, J. El mundo de Sofía. Madrid: Siruela, 2002.
  • García Morente, M. Lecciones preliminares de. filosofía. México: Editorial Porrúa, 1980. Novena edición.
  • Rodríguez D. Sobre la importancia de la filosofía en nuestras vidas. Revista Filosofía UIS [Internet], 2019 [consultado 13 nov 2021]; 18(2): 11-16. Disponible en: https://doi.org/10.18273/revfil.v18n2-2019001.

Indholdet på denne side er udelukkende til information. På intet tidspunkt tjener det til at facilitere eller erstatte diagnoser, behandlinger eller anbefalinger fra en fagperson. Tal med en betroet specialist, hvis du har nogen tvivl, og søg deres godkendelse, før du prøver en metode.