Anaxagoras: Bidrag og 15 berømte citater

Anaxagoras er en af de mest kendte før-sokratiske filosoffer. Hans filosofi bestod i en videnskabelig forklaring af universets oprindelse og love.
Anaxagoras: Bidrag og 15 berømte citater

Sidste ændring: 27 juni, 2022

Anaxagoras (500 f.Kr. – 428 f.Kr.) er en af de mest berømte før-sokratiske naturfilosoffer. Han blev født i Clazomena (i det nuværende Tyrkiet), selv om han boede og underviste i Athen i ca. 30 år.

Blandt hans disciple var Perikles, Archelaos, Protagoras af Abdera, Thukydides og Euripides. Det menes, at Demokrit og Sokrates også var blandt dem.

Han fremmede undersøgelsen af naturen ved hjælp af erfaring, hukommelse og teknik. Han blev imidlertid anklaget for helligbrøde og dømt til døden, efter at han havde antydet, at solen var en masse af glødende jern, og at månen var en sten, der reflekterede solens lys.

Det lykkedes ham at undgå sin straf ved at gå i eksil og slå sig ned i Lampsackus, hvor det siges, at han sultede ihjel. Lad os tage et kig på hans bidrag og nogle af hans mest berømte citater.

Anaxagoras’ bidrag og tanker

Blandt Anaxagoras’ mest relevante bidrag er de rationelle forklaringer på formørkelser og fiskenes åndedræt samt forskning i hjernens anatomi.

På den anden side afspejles det i de få fragmenter, der er blevet genfundet fra hans værk Om naturen, hvordan denne store tænker forsøgte at forklare mangfoldigheden af objekter i verden.

I dette værk hævdede han, at alle ting ville være dannet af elementarpartikler, som han kaldte frø (spermata på græsk). Han spekulerede i, at forskellen mellem tingene ligger i deres sammensætning. Desuden mente han, at alt i den fysiske verden indeholder en del af alt andet.

Denne sidste refleksion opnåede han ved at observere ernæring hos dyr, hvor den mad, de spiser, derefter bliver omdannet til knogler, hår, kød osv. Derfor antog han, at dette må indeholde en lang række bestanddele.

Han antog endvidere, at disse dele ikke var adskilte, men at alt tværtimod var blandet sammen (med undtagelse af intelligens, for denne var ren og ublandet). Senere videreførte Aristoteles denne idé om partikler og kaldte dem homeomeres (lignende dele).

Vi tror også, at du vil finde denne artikel interessant: Vigtige lærdomme af Konfutse om psykologi og filosofi

Statue af Aristoteles

Aristoteles tog nogle idéer fra Anaxagoras til at forklare den fysiske verdens sammensætning.

Nous som princippet for kosmos

Anaxagoras’ store bidrag til den filosofiske tænkning var at have indført begrebet nous (eller intelligens) ind i forklaringen på universet som en drivkraft, der bevægede alt, hvad der eksisterede. Derfor var den over alting, uendelig og autonom og kunne ikke blandes af noget som helst.

Ifølge Aristoteles opfatter Anaxagoras nous som universets oprindelse og årsagen til eksistensen.

Endvidere inddrager Anaxagoras dette begreb i forklaringen på virkeligheden, idet han anfører, at det er en yderst subtil strøm, der siver gennem materien og besjæler den med sin bevægelse. Imidlertid gennemtrænger nous nogle ting og ikke andre. Således forklarer denne store tænker eksistensen af animerede og inaktive genstande.

Senere ville Platon støtte påstanden om, at nous er årsagen til alting og fører til orden og harmoni. Han var imidlertid uenig i Anaxagoras’ søgen efter materielle årsager.

Monoteisme

Ifølge den romerske politiker og filosof Marcus Tullius Cicero var Anaxagoras den første filosof, der hævdede, at universet var skabt af et uendeligt sinds rationelle kraft. Derfor har Wilhelm Dilthey anset ham for at være grundlæggeren af monoteismen i Europa.

Kan du lide denne artikel? Du vil måske også kunne lide at læse: Epikur og hans filosofi om lykke

15 berømte citater af Anaxagoras

For at få et mere fuldstændigt indblik i Anaxagoras’ tanker er her en liste over hans mest berømte citater::

 1. “Hvis du narrer mig én gang, skal du skamme dig; hvis du narrer mig to gange, skal jeg skamme mig”.
 2. “Intelligensen kender alle ting og har ordnet alle ting, der skal være, og dem, der har været, og dem, der er nu, og dem, der ikke er.”
 3. Intelligens er den reneste af alle ting. Den har total viden om alt og er den ultimative kraft.”
 4. “Bevægelse definerer, hvad der er levende.”
 5. “Alle ting deltager i alting, mens intelligens er uendelig og styrer sig selv og er ikke blandet med noget som helst.”
 6. “Det må antages, at der i alt, der er kombineret, er mange ting af alle slags og frø af alle ting, som har forskellige former og forskellige farver og smagsnuancer.”
 7. “Alt har en naturlig forklaring. Månen er ikke en gud, men en stor sten, og solen er en varm sten.”
 8. “Mennesker ville leve utroligt roligt, hvis disse to ord – mit og dit – blev fjernet.”
 9. “Videnskaben gør lige så meget skade på dem, der ikke ved, hvordan de skal bruge den, som den er nyttig for andre.”
 10. “Ånden styrer universet.”
 11. “Mennesket er intelligent, fordi det har hænder.”
 12. “Intet bliver født og intet går til grunde. Livet er en sammenlægning, døden en adskillelse.”
 13. “Når en fjendes stemme anklager, fordømmer en vens tavshed.”
 14. “Skinnet er en vision af det usynlige.”
 15. “Solen giver månen dens lysstyrke.”
En solformørkelse

Denne filosof var i stand til at forklare formørkelser og fremsatte et verdenssyn, der dengang indbragte ham dødsdommen.

En genial og fremsynet filosof

Anaxagoras var en tænker, der reflekterede over oprindelsen og de love, der styrer alt, hvad der eksisterer. Hans refleksioner over fysiske fænomener som f.eks. formørkelser eller solens refleksion på månen viser hans store opfindsomhed. Han var langt forud for sin tid.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Curd P. Anaxagoras [Internet]. California: Stanford Encyclopedia of Philosophy; 2019 [consultado 17 may 2022]. Disponible en: https://plato.stanford.edu/entries/anaxagoras/
  • Seggiaro C. La noción aristotélica de Nous: conocimiento de los primeros principios y vida contemplativa en el protréptico de Aristóteles. Signos Filosóficos [Internet]. 2014 [consultado 17 may 2022]; 16(32): 38-70. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/343/34335734002.pdf
  • Segura E. La cuestión de la incorporeidad del Nous en el pensamiento de Anaxágoras. Revista De Filología y Lingüística Universidad Costa Rica [Internet]. 1978 [consultado 17 may 2022]; 4(1): 75-86. Disponible en: https://doi.org/10.15517/rfl.v4i1.16470

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.