Demokrit: Liv, bidrag og citater fra Grækenlands grinende filosof

Demokrit fra Abdera var en filosof og multikunstner fra det antikke Grækenland, som ydede vigtige bidrag til den moderne videnskab.
Demokrit: Liv, bidrag og citater fra Grækenlands grinende filosof

Sidste ændring: 12 marts, 2023

Demokrit fra Abdera (460 f.Kr. – 370 f.Kr.) var også kendt som “den grinende filosof” på grund af hans tendens til at grine af verdens uvidenhed og betragte glæde som livets mål.

Blandt hans vigtigste bidrag er hans atomistiske opfattelse af universet, som hævder, at alt, hvad der eksisterer, består af atomer og tomhed. Af denne grund er han blevet betragtet som “fysikkens fader” eller “den moderne videnskabs fader”.

Selv om han var samtidig med Sokrates, tilskrives hans tankegang den præsokratiske naturfilosofi. Hans filosofiske overvejelser minder mere om disse tænkeres.

Nedenstående dykker vi ned i denne store filosofs bidrag og tankegang. Gå ikke glip af det.

En kort biografi om Demokrit

Den nøjagtige fødselsdato for Demokrit er ikke kendt. Mange forfattere er dog enige om, at filosoffen levede mellem 460 f.Kr. og 370 f.Kr. Han stammede oprindeligt fra byen Abdera, hovedstaden i en græsk polis, der lå på Grækenlands nuværende nordkyst.

Han tilhørte en adelig familie, så da hans far døde, arvede han et betydeligt pengebeløb, som han brugte på talrige rejser til fjerne lande for at tilfredsstille sin vidensbegær. Det siges, at han rejste gennem Egypten, Etiopien, Mesopotamien, Babylon, Kaldæa, Persien og Indien.

Under sine rejser havde han mulighed for at studere sammen med persiske magikere, egyptiske præster og kaldæiske lærde. Han rejste også rundt i Grækenland for at få et større kendskab til deres kulturer. Faktisk nævner han i mange af sine skrifter flere græske filosoffer, såsom Leukippos (som var hans lærer), Anaxagoras og Hippokrates.

Da han vendte tilbage fra sine rejser, var hele hans arv brugt op, så han blev forsørget af sin bror Damaskus. Blandt hans disciple var Protagoras og Neusiphanes, som igen blev Epikurs’ lærer.

Den nøjagtige dødsdato for Demokrit er også ukendt. Mange antikke forfattere er dog enige om, at han levede omkring 100 år. Ifølge Hipparkos af Nikæa døde den grinende filosof smertefrit i Grækenland i en alder af 109 år.

Maleri af gamle filosoffer

Demokrit og hans bidrag til filosofi og videnskab

Demokrit er kendt for at have været en tænker med brede interesser, idet han gjorde sig vigtige overvejelser om etik, fysik, matematik, epistemologi, geometri og musik. Ifølge Diogenes Laertius er Demokrits skrifter på over 70 værker, så han betragtes som en encyklopædisk forfatter.

Der er dog kun bevaret nogle mindre fragmenter. Især fordi der henvises til dem i Aristoteles’ og Theophrastus’ tekster .

Når det er sagt, vil vi nu vise, hvad der var hans mest betydningsfulde bidrag til filosofi og videnskab.

Atomisme

Et af Demokrits mest relevante bidrag var hans atomistiske vision af universet. Ifølge den grinende filosof består materielle kroppe af atomer, som er uendeligt små enheder, der er udelelige og umærkelige for sanserne, og som bevæger sig i vakuumet og frastøder hinanden.

Når de støder sammen, danner de således konglomerater, der giver anledning til andre mere komplekse materialer. Derfor er alt det stof, der omgiver os, og som vi består af, i virkeligheden klynger af små atomer.

Denne opfattelse af universet blev afvist af mange af hans tids filosoffer. Den havde dog indflydelse på udviklingen af moderne atomteorier som f.eks. Daltons.

Opfattelsen af vakuum

For Demokrit var vakuum forbundet med ikke-væsen, mens atomer henviste til det eksisterende. Vakuummet er således det stadium, hvor frie partikler bevæger sig.

Med denne opfattelse af vakuummet bekræfter han på ny, at foreningen af atomer, når de danner et legeme, snarere er en kombination af dem end en fusion mellem dem. For disse partikler er altid forskellige fra hinanden.

I denne forstand fastslog Demokrit også, at vakuumet var til stede i materien, da det ville være det, der ville bidrage til differentieringen af hvert enkelt atom, og som ville gøre det muligt for dem at være i konstant bevægelse.

Begrebet bevægelse

Indtil hans tid blev bevægelse betragtet som et fænomen, der blev frembragt på en punktuel måde, som en konsekvens af en bestemt handling. Demokrit og hans lærer Leukippos fastslog derimod for første gang, at bevægelse er en enhed, der eksisterer i sig selv. Han var således en af de første til at definere det, som vi i dag kender som inertiets kraft.

Demokrits etik

For denne tænker er det største gode, som mennesket kan opnå, indre ligevægt, hvilket henviser til sjælens ro (ataraxia). Denne balance findes ved at beherske lidenskaberne rationelt og være forsigtig.

Han skelner også mellem to typer fornøjelser: Nyttige og skadelige. Den korrekte skelnen mellem disse og undgåelsen af sidstnævnte er vejen til lykke.

Demokrit var den første ateistiske filosof

Hans atomistiske opfattelse af universet fik ham til at benægte eksistensen af en Gud, der er skaber af alt, hvad der eksisterer. Derfor anses han for at være historiens første ateist og den første materialistiske tænker.

Ifølge Demokrit er materien skabt af sig selv, og de forandringer, som kroppene gennemgår, skyldes ikke overnaturlige årsager, men fysiske forhold. Med andre ord skabes alle fænomener af atomer, selv mennesker og deres handlinger.

Teori om viden

Demokrit skelner mellem to typer viden:

  • Ulovlig: Denne er utilstrækkelig og opnås gennem sanserne. Ifølge filosoffen er der forskellige opfattelser af virkeligheden, så sandheden kan afhænge af, hvad den enkelte opfatter.
  • Legitim: Dette er det, der opnås gennem intellektet, når de data, der er opnået gennem sanserne, analyseres og ræsonneres.

Studier i geometri

Selv om hans atomistiske teori havde den største indflydelse på videnskaben, bør vi ikke se bort fra hans overvejelser inden for geometri, som var en af de discipliner, han underviste sine disciple mest i.

På den tid blev geometri og aritmetik brugt til at forklare mange kendsgerninger eller situationer i virkeligheden. I dette tilfælde kom Demokrit til at give karakteristika ved geometriske figurer til abstrakte elementer som f.eks. lugt eller smag.

Runde og glatte elementer blev f.eks. karakteriseret ved at have en bitter smag, cirkulære stoffer ved at have en sød smag, mens spidse strukturer blev forbundet med en sur smag.

Formers volumen

Hans studier i geometri og aritmetik gjorde det muligt for ham at finde en formel til at udtrykke en pyramides volumen. Desuden opdagede han, at denne formel også kunne anvendes, når man ønskede at kende volumenet af en kegle.

I denne forstand tilskrives Demokrit følgende sætninger:

  • En kegles volumen er lig med en tredjedel af volumenet af en cylinder med samme grundflade og højde.
  • En pyramides rumfang er en tredjedel af rumfanget af et prisme med samme grundflade og højde.
Pyramide af glas

Berømte citater af Demokrit

Til sidst følger her nogle af de berømte citater, som Demokrit efterlod os, og som afspejler hans filosofiske tankegang:

  • “Alt er tabt, når de dårlige mennesker tjener som eksempel og de gode som en hån.”
  • “Den, der går uretfærdigt frem, er mere elendig end offeret for sin uretfærdighed.”
  • “Den modige mand er den, der ikke kun besejrer sine fjender, men også sine fornøjelser.”
  • “Intet eksisterer undtagen atomer og tomrum; alt andet er meninger.”
  • “Naturen er tilstrækkelig i sig selv; derfor overvinder den, med det mindste og med det sikreste, håbets overdrivelser.”
  • “Selv om du er alene, må du ikke sige eller gøre noget forkert. Lær at skamme dig mere over for dig selv end over for andre.”

Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.