WHO samler mere end 300 videnskabsfolk for at forsøge at forhindre fremtidige pandemier

WHO meddelte, at en gruppe forskere skal opdatere listen over prioriterede patogener for at forhindre fremtidige pandemier.
WHO samler mere end 300 videnskabsfolk for at forsøge at forhindre fremtidige pandemier
Leonardo Biolatto

Bedømt og godkendt af læge Leonardo Biolatto.

Sidste ændring: 29 januar, 2023

FN’s presseagentur meddelte i en pressemeddelelse, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har indkaldt mere end 300 forskere for at identificere de patogener, der kan udløse nye pandemier. Er det muligt at forhindre fremtidige pandemier?

Disse fagfolk har til opgave at studere den viden, de hidtil har om de mere end 25 familier af potentielt farlige vira og bakterier. Projektet er en del af det, der er kendt som sygdom X. Det er den måde, hvorpå man som en hypotese udpeger enhver patologi, der ville have global rækkevidde i form af en epidemi.

Hvad handler dette videnskabelige WHO-projekt om?

Ifølge det dokument, der blev offentliggjort fredag den 18. november 2022, søger WHO disse forskere til at undersøge den tilgængelige dokumentation om 25 forskellige familier af vira og bakterier. Tanken er, at de på baggrund af resultaterne kan rapportere nye oplysninger, der er nyttige for håndteringen af fremtidige pandemier.

Projektet i verdensklasse har til formål at opdatere listen over prioriterede patogener, der kan forårsage udbrud. På denne liste er der et punkt, der giver anledning til stor bekymring, men det er blot et navn: sygdom X. Det er enhver prioriteret patogen, der kan forårsage udbrud.

Det ville være ethvert prioriteret patogen, der kræver hurtig undersøgelse på grund af dets grad af ukendthed midt i en international epidemi.

Den korte liste over farlige patogener blev offentliggjort første gang i 2017. Den liste omfattede coronavirus. Derudover var bl.a. ebola, Lassa-feber, MERS og SARS med.

“Det er vigtigt at fokusere på prioriterede patogener og virusfamilier, så de kan blive undersøgt, og de nødvendige modforanstaltninger kan udvikles for at sikre en hurtig og effektiv reaktion på epidemier og pandemier. Uden de betydelige investeringer i forskning og udvikling, der blev foretaget forud for COVID-19-pandemien, ville det ikke have været muligt at udvikle sikre og effektive vacciner på rekordtid.”

-Michael Ryan, administrerende direktør for WHO’s program for sundhedskriser-

Illustration af vira

Dette vil være den køreplan, som mere end 300 forskere følger

Processen med at opdatere listen over prioriterede patogener omfatter videnskabelige og folkesundhedsmæssige kriterier. Der tages også hensyn til andre kriterier vedrørende socioøkonomiske konsekvenser, adgang og lighed.

På grundlag af disse kriterier vil der blive udarbejdet køreplaner for forskning og udvikling for mikroorganismer, der på kort sigt anses for farlige. Der vil blive redegjort for de nuværende videnhuller og forskningsområder, der ikke bør overses.

Det er af stor værdi, at der på grundlag af de resultater, som WHO’s forskerhold leverer, vil blive truffet beslutning om de ønskede specifikationer for vacciner, behandlinger og diagnostiske test.

Dette WHO-projekt om epidemisk F&U (forskning og udvikling) vil også søge at katalogisere, sammenfatte og lette de kliniske forsøg, der er nødvendige for at opnå disse produkter. Samtidig overvejer man muligheden for at udvide aktiviteterne til etiske og lovgivningsmæssige aspekter.

Ifølge meddelelsen forventes listen at blive offentliggjort efter en grundig gennemgang i løbet af første kvartal af 2023. Den første version vil være på engelsk.

WHO’s traktat om forebyggelse af fremtidige pandemier er undervejs

Det er også blevet meddelt, at der vil blive afholdt et tredje møde den 5. og 7. december 2022. Det skal udarbejdes en international aftale om at forberede sig på og yde en fælles reaktion på pandemier.

Målet er, at denne traktat skal fastlægge en køreplan. Det skal også indeholde regler for, hvordan nationerne skal forberede sig på og reagere på fremtidige trusler. WHO-medlemsstaterne vil næste år få forelagt en rapport om fremskridtene i denne proces. Det endelige dokument vil blive forelagt til behandling i 2024.

I den forbindelse erklærede panelet for en global folkesundhedskonvention (en uafhængig koalition af statsmænd og ledere), at verden for at forebygge fremtidige pandemier har brug for en ny rammekonvention om beredskab og reaktion på pandemier med bindende bestemmelser.

Den bindende karakter har til formål at give myndighed til koordinering af en global reaktion på pandemier. Til gengæld vil der blive foreslået mekanismer til verifikation og enstemmig overholdelse.

Vaccine kan forebygge fremtidige pandemier

Eksperter siger, at beskyttelse af vilde dyr er nøglen til at undgå fremtidige pandemier

WHO meddelte ikke noget om indflydelsen af vilde dyr. Men eksperter siger, at det er bydende nødvendigt at beskytte dem for at forhindre fremtidige pandemier. For eksempel viste en nylig undersøgelse, at skovrydning i Australien forårsagede, at en dødelig luftvejsvirus blev overført fra flagermus til mennesker.

Ifølge dokumentet er kontakt mellem mennesker og vilde dyr som følge af invasionen af deres naturlige levesteder en årsag til flere epidemier. Fødevaremangel forårsaget af El Niño-fænomenet i samme område anses også for at være en udløsende faktor.

Eksperter, der var involveret i opdagelsen, erklærede, at flagermus er det naturlige reservoir for Hendra-virussen. Dette patogen blev overført til heste og derefter til mennesker. Hendra-virus forårsager en alvorlig luftvejsinfektion. Den har rapporteret en dødelighed på 75 % hos heste og 57 % hos mennesker.

Disse fund viser, at der er en tæt forbindelse mellem miljøet, det menneskelige samfund og mikroorganismer. En lille ubalance kan være nok til at forårsage en epidemi.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Eby, P. et al. Pathogen spillover driven by rapid changes in bat ecology. Nature https://doi.org/10.1038/ s41586-022-05506-2 (2022)
  • The Case for a Pandemic Prevention Treaty. Panel for a Global Public Health Convention. 2021.
  • WHO to identify pathogens that could cause future outbreaks and pandemics. OMS. 2022.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.