Plasma rig på vækstfaktorer: Anvendelser indenfor oral sundhed

Ved at bruge plasma rig på vækstfaktorer i tandbehandlinger kan mundhygiejnen forbedres. Vi fortæller dig, hvornår og hvad denne behandling bruges til.
Plasma rig på vækstfaktorer: Anvendelser indenfor oral sundhed
Vanesa Evangelina Buffa

Skrevet og kontrolleret af tandlæge Vanesa Evangelina Buffa.

Sidste ændring: 04 december, 2022

Brugen af plasma rig på vækstfaktorer (PRGF) bliver stadig mere udbredt inden for mundhygiejne. Ved at stole på hjælp fra denne væske til tandbehandlinger forbedres resultaterne, og helbredelsen fremskyndes.

Mange mennesker er dog ikke klar over, hvad denne innovative terapi handler om, selv om flere og flere tandlæger foreslår den til deres patienter.

Her fortæller vi dig i detaljer, hvordan og hvorfor plasma anvendes inden for mundhygiejne, og hvilke fordele det har. Læs videre og udforsk denne nye terapi.

Hvad er plasma rig på vækstfaktorer, og hvordan virker det?

Når vores krop lider et sår eller en skade, starter vævene en reparationsproces. I denne proces frigøres en række proteiner, der er kendt som “vækstfaktorer”. De stimulerer den naturlige heling og regenerering af det beskadigede område.

Plasma er hovedbestanddelen af blod. Selv om det er flydende af natur, indeholder det faste komponenter, som kan adskilles og anvendes med særlige teknikker.

Brugen af plasma, der er rig på vækstfaktorer, er en teknik, der isolerer de proteiner, der er ansvarlige for vævsregenerering, fra patientens eget plasma. Der tages en blodprøve, som derefter behandles, hvorved de komponenter, der er ansvarlige for vævsgenoprettelsen, adskilles.

Disse proteiner eller vækstfaktorer findes i blodpladerne. Ved at isolere dem kan man forberede dem til at udnytte deres evne til at genopbygge beskadiget væv.

Når de er isoleret, påføres det opnåede produkt på sårområdet for at fremskynde og fremme dets genopretning. Dette styrker kroppens selvhelbredende egenskaber.

Plasma rig på vækstfaktorer betragtes som den nyeste teknologi inden for regenerativ medicin. Det er et autologt alternativ, dvs. et alternativ, der er taget fra patientens egen krop. Dette reducerer risikoen for bivirkninger som f.eks. afstødning eller inflammation.

Brugen af plasma rig på vækstfaktorer har ikke kun vundet popularitet inden for mundhygiejne. Det bruges også inden for andre områder af lægevidenskaben, f.eks. hjerte-, kar-, plastik- og dermatologiske operationer. Det bruges også til at hjælpe med at genoprette efter sportsskader og i ortopædkirurgiske operationer.

Vigtigste anvendelser af plasma i mundhygiejne

Mundhygiejne er et af de mange områder, hvor plasma rig på vækstfaktorer er gavnligt. Ved at supplere tandbehandlinger med denne teknik kan du forbedre og fremskynde genopretningen af de indgrebne væv.

Illustration af blodplader

Trombocytter er cellefragmenter, der cirkulerer i blodet og bærer vækstfaktorer.

Dette er de tandbehandlinger, der har gavn af brugen af plasma, der er rig på vækstfaktorer:

Tandimplantater

Ved placering af et tandimplantat er det nødvendigt at udføre et kirurgisk indgreb. Der bores i tandkødet og knoglen for at kunne indsætte skruen i knoglen. De kunstige tænder, der skal rehabilitere munden, placeres derefter på dette implantat.

Hvis helingsprocessen i forbindelse med dette indgreb mislykkes, mislykkes behandlingen. Den nye tand vil falde ud, og patienten vil lide ubehag. Derfor er en korrekt genopretning af vævene afgørende for, at implantatet kan opfylde sin funktion.

Brugen af plasma rig på vækstfaktorer fremmer helingen og genopretningen af det opererede område. Det hjælper såret til at lukke sig korrekt og på kortere tid.

Dette forbedrer ikke kun osseointegration og kvaliteten af knoglemassen, men fremmer også implantatets bæredygtighed. Det reducerer også betændelse og postoperativt ubehag og mindsker risikoen for komplikationer.

Det er især vigtigt at forkorte vævets genopretningstid i forbindelse med tandimplantatbehandlinger. Dette gør det muligt at sætte den endelige protese på skruerne meget tidligere, nemlig 2 eller 3 måneder efter operationen.

Denne behandling giver patienten mulighed for at genvinde sit smil på en hurtig og stabil måde. I en tid, hvor smilets udseende er så vigtigt, er det en stor fordel ikke at skulle vente så længe på at få tænderne tilbage.

Ved implantatbehandlinger kan plasma, der er rig på vækstfaktorer, anvendes på to måder:

 1. Anvendelse direkte på knogle- og slimhindevæv under kirurgi.
 2. Udførelse af en behandling på overfladen af implantaterne med plasma.

Alveolært knogletab

Tandtab og mangel på korrekt rehabilitering fører til, at tykkelsen og højden af den knogle, tænderne sidder i, går tabt. Manglende stimulering i området forårsager knogleresorption.

Som følge heraf falder kæbernes højde. Dette påvirker ansigtets fysiognomi og sundheden for de resterende tænder og kæbeleddet.

Knogletab hindrer desuden rehabiliteringsbehandlinger, både med hensyn til indsættelse af implantater og til anbringelse af proteser. Uden knogle er der ingen støtte til proteser.

Ved hjælp af plasma med vækstfaktorer kan man genoprette den tabte knogletykkelse. Dermed bliver behandlinger til rehabilitering af smilet holdbare.

Parodontologi

Personer, der lider af pyoré eller parodontose, lider af ødelæggelse af det væv, der støtter tænderne. Skaderne opstår som følge af en inflammatorisk og infektiøs proces, der udvikler sig dybt inde i tandkødet.

Tabet af tandkød, cementum, parodontalligament og alveolarknogle fører til manglende fiksering af tænderne. Uden tilstrækkelig støtte er det almindeligt, at tænderne bevæger sig og endog falder ud.

Brugen af plasma rig på vækstfaktorer i tandlægebehandlinger hjælper det beskadigede væv med at komme sig. Anvendelsen af dette produkt fremmer knogleregenerering og tandkødsheling.

Tandudtrækning og mundkirurgi

Tandudtrækning er altid den sidste udvej. Man forsøger først at bevare de naturlige tænder, men nogle gange er det ikke muligt.

I tilfælde, hvor tandudtrækning er indiceret og uundgåelig, kan brugen af plasma rig på vækstfaktorer give fordele. Placering af produktet i det opererede område fremmer og fremskynder vævets genopretning og reducerer ubehag, inflammation og smerte.

Det er især nyttigt i tilfælde af ekstraktioner hos patienter med knogletab, parodontale defekter eller som bærer tandimplantater. Det hjælper også meget efter fjernelse af cyster og infektiøse processer og til behandling af mund- og bihulekommunikation.

Endodonti

Regenerativ endodonti er et område inden for tandplejen, der er begyndt at udvikle sig. Brugen af plasma, der er rig på vækstfaktorer, inden for dette område af mundhygiejne kræver stadig yderligere undersøgelser.

Forskningsresultaterne indtil videre er dog lovende. Brugen af plasma ville være nyttig i tilfælde af eksterne resorptioner, tandreimplantation, direkte pulpabeskyttelse og revaskulariseringer, der fremmer apikal lukning.

Fordele ved brugen af plasma rig på vækstfaktorer i mundhygiejne

Vi har allerede nævnt, at brugen af plasma rig på vækstfaktorer giver flere fordele i mundhygiejnebehandlinger. De vigtigste af dem er anført nedenfor:

 • Forbedrer regenerering og heling af slimhinder og blødt væv.
 • Reducerer blødning efter kirurgi.
 • Reducerer betændelse og smerter efter operationen.
 • Fremskynder den postoperative genopretningsproces.
 • Fremmer knogleregenerering.
 • Det er biokompatibelt: Det er et produkt, der stammer fra patientens egen krop.
 • Risikoen for bivirkninger er minimal.
 • Det reducerer risikoen for infektioner og postoperative komplikationer.
 • Det kan nemt og uden ubehag udvindes, og der bruges meget lidt blod.
 • Da det er autologt, dvs. stammer fra patienten selv, er det ikke nødvendigt at henvende sig til donorer eller blodbanker. Der er ingen problemer med kompatibilitet eller afstødning.
 • Det genvinder knoglemassen i kæberne, hvilket gør det muligt at placere implantater, hvor det ikke var muligt før.
Læge står med plasma rig på vækstfaktorer

Plasma rig på vækstfaktorer har mange anvendelsesmuligheder inden for æstetisk medicin.

Hvordan udføres indgrebet?

Det er ganske enkelt at fremskaffe plasma rig på vækstfaktorer til at udføre et indgreb i mundhygiejne. Følgende trin kan fremhæves i processen:

 1. Udtagning af blod fra patienten. Dette udføres på samme måde som ved en prøve til en blodprøve. En lille mængde er tilstrækkelig.
 2. Isolering af trombocytter. Dette opnås ved at centrifugere blodprøven ved høje hastigheder.
 3. Udskillelse af det plasma, der er rig på vækstfaktorer. Med et antikoaguleringsmiddel til direkte brug.
 4. Fremstilling af en autolog fibrinmembran. Dette er en anden måde at manipulere produktet på. Der tilsættes kalciumklorid for at opnå en fibrinklump, der er rig på vækstfaktorer.

Denne teknik skal udføres af kvalificeret personale. Overholdelse af strenge standarder for biosikkerhed og de relevante godkendelser fra sundhedsmyndighederne er afgørende for at udføre denne procedure.

Når plasmaet eller fibrinnettet er blevet fremstillet, anbringes det i det mundområde, der skal behandles. Det vil sige i nærheden af implantaterne eller der, hvor tandudtrækningen er blevet foretaget. Dets tilstedeværelse vil fremme heling og vævsreparation.

Plasma rig på vækstfaktorer er en ekstra hjælp til oral sundhed

Enhver patient med tilstrækkelig oral og generel sundhed kan få adgang til brug af plasma, der er rig på vækstfaktorer. Det kan anvendes på alle tidspunkter af livet: Hos børn, unge og voksne.

Denne teknik er særlig gavnlig hos rygere eller diabetespatienter, hvor helingen er nedsat. Disse personers tendens til at få infektioner eller til ikke at reparere sår kan korrigeres ved at anvende plasma.

Som vi har fortalt, er det nemt, hurtigt og bekvemt at få det. Med en lille blodprøve er det muligt at hjælpe vævene i munden med at regenerere og reparere sig selv. Da det desuden er et produkt, der er fremstillet af patientens egen krop, er det ikke forbundet med nogen risiko.

Afslutningsvis kan det konkluderes, at anvendelse af plasma, der er rig på vækstfaktorer, giver fordele for mundhygiejnen. Med denne ekstra hjælp kan din mund se smuk og sund ud hurtigere!


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • Kundu, R., & Rathee, M. (2014). Effect of platelet-rich-plasma (PRP) and implant surface topography on implant stability and bone. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR, 8(6), ZC26.
 • Sánchez‐Ilárduya, M. B., Trouche, E., Tejero, R., Orive, G., Reviakine, I., & Anitua, E. (2013). Time‐dependent release of growth factors from implant surfaces treated with plasma rich in growth factors. Journal of Biomedical Materials Research Part A, 101(5), 1478-1488.
 • Cisneros, H. L. R., Rozas, H. A. R., Rozas, H. A. R., & Cisneros, H. L. R. Plasma Rico en Plaquetas y su aplicación en la odontología: revisión de literatura.
 • Bravo, E., & Oliva, P. (2013). Efectividad del plasma rico en plaquetas en la cicatrización de implantes dentales: una revisión sistemática. International journal of odontostomatology7(1), 87-92.
 • Eduardo A. Anitua; Enhancement of Osseointegration by Generating a Dynamic Implant Surface. J Oral Implantol 1 April 2006; 32 (2): 72–76. doi: https://doi.org/10.1563/736.1
 • Dos Santos, E. A. (2020). PLASMA RICO EN PLAQUETAS EN LA REGENERACIÓN ÓSEA DE ALVÉOLOS DENTARIOS POST-EXODONCIA. Salud & Vida Sipanense7(1), 45-55.
 • Peña-Sisto, M. (2022). Evolución de defectos óseos periodontales tratados con plasma rico en plaquetas. Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río26(3), 5220.
 • Cumming, A. (2021). Does the use of plasma rich in growth factors (PRGF) produce benefits for patients with chronic periodontal disease in non-surgical treatment?. BDJ Team8(8), 16-17.
 • Navarrete Vidal, I. G. (2021). Plasma rico en plaquetas para el cierre de la comunicación bucosinusal (Bachelor’s thesis, Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología).
 • Coniberti, M. E. (2020). Endodoncia regenerativa (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Odontología).

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.