6 dagligdags handlinger, der forurener miljøet

Miljøforurening sker, når der er skadelige stoffer i vores omgivelser, som påvirker flora og fauna og et økosystems naturlige egenskaber. Find ud af, hvilke daglige handlinger der bidrager til dette, og hvordan du kan hjælpe!
6 dagligdags handlinger, der forurener miljøet

Sidste ændring: 11 august, 2022

Miljøforurening henviser til cirkulation af giftige stoffer i naturlige eller kunstige miljøer. Herved mister økosystemerne deres oprindelige karakteristika og bliver ustabile miljøer for de levende væsener, der bor i dem. I denne artikel vil vi diskutere de seks dagligdags handlinger, der forurener miljøet!

Dette problem kan forårsages af kemiske elementer som f.eks. syrer eller insektmidler, som industrierne bruger, fysiske elementer som støj eller menneskeskabt stråling og biologiske elementer som f.eks. organisk affald.

Desuden forårsager dette problem den globale opvarmning, hvor jordens temperatur stiger, hvilket smelter gletsjerne og skader dyrkning af fødevarer. Det bidrager også til sundhedsproblemer hos mennesker, og at arter uddør.

Hverdagshandlinger, der forurener miljøet

Gennem historien har mennesker været en af de vigtigste årsager til miljøforurening. Det skyldes, at de køber skadelige produkter og udfører aktiviteter, der bruger naturressourcerne i overdreven grad.

Mennesker har forskellige vaner i deres daglige rutiner, som kan medføre økologiske risici. Ofte gør vi mange af disse ting uden at vide det og uden at kende konsekvenserne.

1. At smide batterier i skraldespanden

Det kan tage mere end 500 år at nedbryde batterier. Desuden indeholder de metaller som kviksølv, bly, cadmium og krom.

Når vi smider batterier ud sammen med resten af det organiske affald, ender de på lossepladser og forurener vand og jordbund. Derefter påvirker de velfærden for de dyr, planter og mennesker, der bruger dem som kilde til hydrering.

Så den korrekte fremgangsmåde ville være at gemme alle brugte batterier i en beholder, som man ikke bruger til andet. Og når den så er fuld, bør du bringe den til et sted, hvor de behandler elektronisk affald.

2. Plastikflasker og plastikposer forurener miljøet

Plastikflasker i bunke
Plastikflasker udgør en risiko for jorden og vandkilderne. Faktisk er deres tilstedeværelse i havene livsfarlig for vandlevende dyr.

I hverdagen bruger vi meget plastik. Det er modstandsdygtigt, let og nemt at bære. Men det er et af de mest forurenende elementer for miljøet.

For at fremstille plastik bruger specialister en masse forskellige kemiske stoffer. Som følge heraf indeholder genstandene giftstoffer, der forurener luftkvaliteten. Desuden er plastik ikke biologisk nedbrydeligt, hvilket betyder, at det kan tage mindst 150 år at nedbryde det.

Derudover smides størstedelen af plastik i havene, floderne eller bare i jorden. Det blokerer derfor kloakkerne, ændrer vandets egenskaber, fanger vanddyr og dræber dem nogle gange endda med giftstoffer.

3. Hvis du vasker op uden at slukke for vandhanen, forurener du miljøet

Vand er afgørende for alle væseners og økosystemers liv. Det giver næring til planter, er levested for mange dyr, regulerer temperaturen og er vigtigt til madlavning og toiletbesøg.

Det er imidlertid en begrænset ressource, og det er folk tilsyneladende ikke klar over. At vaske sig eller barbere sig uden at lukke for vandhanen er kontraproduktivt for miljøet, fordi vi så spilder litervis af vand, som vi ikke kan få tilbage.

Så for at bekæmpe dette må vi handle passende for kun at bruge det nødvendige. Når du tager brusebad, skal du slukke for vandet, når du sæber dig ind, eller mens du børster tænder, kan du bruge et glas vand.

4. At smide cigaretskodder på jorden forurener miljøet

Cigaretskodder indeholder kemiske stoffer som bly, som forurener det vand, de kommer i kontakt med.

Filtrene indeholder celluloseacetat. Dette er plastik, der er lang tid om at blive opløst, og som kan påvirke luften, fordi det frigiver nikotin, arsen og cadmium.

Desuden kan cigaretskodder komme ned i vandkilder. Fisk kan efterfølgende spise dem og dø. Af denne grund anbefaler vi, at du smider dem i askebægere.

5. Brug af aerosol-deodoranter

Aerosoler indeholder flygtige organiske forbindelser – nogle kemiske stoffer, der omdannes til gasser og ophobes i det nederste lag af atmosfæren.

Du bør derfor undgå spray-deodoranter, fordi der ved hver brug frigives kuldioxid, svovl og kvælstof, hvilket påvirker luftkvaliteten.

6. At smide køkkenrulle og lignende ud i toilettet

I modsætning til toiletpapir går køkkenrulle ikke i stykker, når du smider det i toilettet. Derfor klumper det sammen med andet affald og forårsager blokeringer, der forurener de underjordiske vandkilder.

Råd til at reducere vores miljøpåvirkning

Der er flere nemme måder, vi kan indføre i vores hjem for at reducere vores miljøpåvirkning. På den måde kan vi bevare naturressourcerne, skabe balance i vores omgivende miljøer og forbedre livskvaliteten for levende væsener.

Nedenstående beskriver vi fire aktiviteter, som du kan udføre for at hjælpe med at passe på miljøet.

1. Brug genbrugsposer af bomuld

Et af de vigtigste mål er at reducere mængden af plastik, vi bruger, så meget som muligt. Derfor anbefaler vi, at du bruger bomuldsposer, når du handler i supermarkedet eller bærer dine personlige ting.

2. Genbrug dit opvaskevand

Vand er en af de vigtigste ressourcer, men det er også den ressource, vi behandler værst. Når det ryger ned i afløbet, er der ingen måde at få det tilbage på. Men når du vasker, kan du bruge beholdere, der opsamler det brugte vand.

Med genbrugsvandet fra opvaskemaskinen kan du fylde din toiletcisterne eller vande dine planter uden at skulle åbne for vandhanen.

3. Genbrug dit affald

Korrekt sortering af dit husholdningsaffald kan hjælpe dig med at identificere de produkter, som du kan genbruge, og det forhindrer derfor overproduktion af produkter.

At arbejde sammen for at sikre, at virksomhederne ikke producerer nye produkter i et for højt tempo, er nøglen til at reducere udnyttelsen af vores naturressourcer. Desuden giver genbrug lossepladserne en pause, og vi er i stand til at mindske udledningen af giftige gasser.

Kvinde genbruger pap
At sortere dit affald er noget, som alle husholdninger bør gøre for at reducere mængden af affald, der ikke længere er brugbart.

4. Smid ikke dit affald på gaden

Hvis du smider dit affald på gaden, kan det påvirke jordens egenskaber og forurene den på grund af de stoffer, det indeholder. Hvis de når frem til vandkilder, kan de desuden forstyrre livet for de arter, der udvikler sig i dette levested.

Evaluér dine handlinger for at undgå at forurene vores miljø

Folk skal forstå oprindelsen, komponenterne og virkningen af hvert produkt, som de ønsker at eje. På den måde kan vi undgå at købe genstande, der ikke er så miljøvenlige.

I det hele taget skal vi mennesker altid vurdere konsekvenserne af alle vores handlinger og handle miljøbevidst, så vi ikke forurener miljøet.

Det kan interessere dig ...
10 tips til at passe på miljøet derhjemme
Bedre Livsstil
Læs den på Bedre Livsstil
10 tips til at passe på miljøet derhjemme

Går du op i at redde vores planet? Du kan ændre dine vaner for at passe på miljøet derhjemme. Læs med for at lære mere i denne artikel.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Encinas M. Medio ambiente y contaminación. Principios básicos [Internet]. (S.L): (S.E); 2011 [citado 14 de abril de 2021]
  • Ministerio del Medio Ambiente. Más de 100 maneras para salvar el medio ambiente [Internet]. Colombia: Ministerio del Medio Ambiente; 2002 [citado 14 de abril de 2021]
  • Berenguer Húngaro, Mónica, Trista Moncada, José J., Deas Yero, Douglas, EL RECICLAJE, LA INDUSTRIA DEL FUTURO. Ciencia en su PC [Internet]. 2006
  • Naciones Unidas. Impacto Ambiental. El planeta adherido [Internet]. (S.L): Naciones Unidas; 1992 [citado 14 de abril de 2021]

Indholdet på denne side er udelukkende til information. På intet tidspunkt tjener det til at facilitere eller erstatte diagnoser, behandlinger eller anbefalinger fra en fagperson. Tal med en betroet specialist, hvis du har nogen tvivl, og søg deres godkendelse, før du prøver en metode.