19 tips til at beskytte dig mod virkningerne af luftforurening

Luftforurening kan have skadelige virkninger på vores helbred. Læs videre og find ud af, hvad de er, og hvordan du kan forebygge dem.
19 tips til at beskytte dig mod virkningerne af luftforurening
Leonardo Biolatto

Bedømt og godkendt af læge Leonardo Biolatto.

Sidste ændring: 11 december, 2022

Virkningerne af luftforurening på helbredet er ikke længere en vag trussel, men noget meget reelt, som man skal beskytte sig mod. Ikke-statslige organisationer, statslige institutioner og internationale organer er enige om at advare om dette.

År efter år rammes millioner af mennesker af allergiske problemer, åndedrætsbesvær og endog hjerteproblemer på grund af dårlig luftkvalitet. Lige fra en løbende næse og hoste til døden.

Ud over at arbejde for at reducere udslip af gasser og partikler må vi forsøge at beskytte os selv på steder og tidspunkter, hvor luftkvaliteten er påvirket. Med henblik herpå giver vi nogle anbefalinger i denne artikel.

Hvad er luftforurening, og hvordan opstår den?

Luftforurening defineres som tilstedeværelsen af giftige stoffer samt forskellige partikler i luften. Det drejer sig bl.a. om kulilte, svovldioxid eller nitrogenoxid, støv, byggematerialer og andre materialer og endda radioaktive elementer.

Sådanne stoffer og elementer kan være skadelige for mennesker og dyr, når de indåndes. De kan også aflejres i planter, jord og vand.

Flere faktorer kan forårsage luftforurening. Nogle af dem har at gøre med naturlige årsager, f.eks. vulkansk aktivitet, uprovokerede skovbrande, støvpartikler, sandstorme.

Men i vid udstrækning skyldes luftforurening udledning af stoffer i atmosfæren som følge af menneskelig aktivitet. Det drejer sig om alt fra transport, fabrikker og byggeindustri til afbrænding af fast affald.

Du er måske også interesseret i: De sundhedsmæssige konsekvenser af luftfugtighed

Luftforureningsniveauer

PM-koncentrationer (partikler) er den indikator, der bruges til at afgøre, om der er luftforurening til stede. Generelt fastsætter målingerne daglige eller årlige gennemsnit af disse partikler pr. kubikmeter (m3) gas.

Nogle af disse partikler har dog en diameter på 10 mikron eller mindre (PM10), mens andre er 2,5 mikron eller mindre (PM2,5). PM10 kan trænge ind og sætte sig fast i lungerne, men PM2,5 er endnu mere sundhedsskadeligt, da det kan passere gennem lungebarrieren og komme ind i blodbanen.

Ifølge rapporter fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er der fundet skadelige virkninger ved niveauer på 3 til 5 mikrogram pr. kubikmeter (µg/m3 eller mpcm) for PM2,5-partikler. Og dette er kun lidt højere end den gennemsnitlige koncentration i både USA og Vesteuropa.

Men det handler ikke kun om partiklerne. Det er også vigtigt at kende luftens sammensætning med hensyn til kulilte samt svovl- og nitrogendioxid. Disse bør ikke overstige følgende niveauer:

 • CO: 9,4 partikler pr. million for en 8-timers periode.
 • SO2: 0,075 ppm over 4 timer.
 • NO2: 0,1 ppm i løbet af en time.
Eksempel på virkningerne af luftforurening i by

Virkningerne af luftforurening

Mens visse niveauer af luftkvalitet måske ikke påvirker den generelle befolkning, er der grupper, der er særligt følsomme. Det gælder bl.a. personer med allergier eller åndedrætsforstyrrelser, personer med hjertesygdomme, ældre voksne, gravide kvinder og børn.

Kontakt med forurenet luft kan forårsage eller udløse en række symptomer, f.eks. irritation af øjne og næse, ondt i halsen, hoste og træthed. På den anden side øger kronisk udsættelse for forurenet luft risikoen for at udvikle visse sygdomme. Blandt disse er allergisk rhinitis og astma.

Det anslås, at der hvert år dør mere end 7 millioner mennesker på verdensplan på grund af visse sygdomme (slagtilfælde, lungekræft og hjerteanfald), som er blevet kompliceret af luftforurening. Forskningen har især vist, at stigninger i SO2 og NO2 er forbundet med en højere forekomst af pludselig spædbarnsdød (vuggedød).

Tips til at beskytte dig selv mod virkningerne af luftforurening

Her er nogle tips til at beskytte dig selv mod virkningerne af luftforurening og forebygge sundhedsskader.

1. Vær opmærksom på nyhederne

I dag har vi flere måder at få adgang til information på. Udnyt dette og få oplysninger om hændelser som f.eks. skovbrande, og find ud af, hvornår luften er usund.

2. Bliv indendørs for at undgå virkningerne af luftforurening

Det næste, man skal huske på, især for de mest sårbare mennesker, er ikke at udsætte sig selv for forurenet luft og dermed undgå partikelforurening. Det er tilrådeligt at blive indendørs i hjem, kontor eller køretøjer, når luften ikke er ren.

3. Lufttætte rum

Vi skal holde alt lukket, hvis forureningsniveauet er højt uden for vores hjem. Personer med allergier eller luftvejsproblemer bør sørge for, at døre og vinduer lukker tæt og er så lufttætte som muligt.

4. Luftrensere

En mulighed, der kan overvejes, er luftrensere for at reducere forureningen og koncentrationsniveauet af forskellige partikler. De kan være meget nyttige for allergikere, idet de kan hjælpe med at forebygge eller mindske symptomerne.

5. Justér klimaanlægget

I nogle tilfælde har du mulighed for at justere klimaanlægget, så luften recirkuleres internt og forhindrer udeluft i at trænge ind.

6. HEPA-filtre mod virkningerne af luftforurening

I både klimaanlæg og varmeanlæg er det tilrådeligt at bruge HEPA-filtre. De anses for at være mere effektive til at absorbere små partikler. Desuden bør disse filtre udskiftes regelmæssigt.

7. Brug af emhætter

Vi anbefaler, at du bruger emhætter, især når du laver mad, for at hjælpe med at sprede røg og eventuelle lugte, som folk er allergiske over for. Dette er især vigtigt, hvis døre og vinduer forbliver lukkede.

8. Rygning forbudt

Luftkvaliteten begynder i hjemmet. Derfor bør vi aldrig forurene det indre af vores huse ved at ryge eller tillade andre at ryge. I lukkede rum er røgen længere tid om at blive spredt.

9. Luft jævnligt ud for at undgå virkningerne af luftforurening

Selv om det anbefales, at du holder rummene lukkede, bør du også lufte ud i huset, når du kan, for at forbedre den indendørs luftkvalitet.

10. Planter er gode allierede

Der er flere fordele ved at have planter i hjemmet. De kan endda være med til at rense luften, ligesom de også kan være dekorative.

11. Beskyttelse, når du går udenfor

Det er ikke godt at gå udenfor, når luften er meget forurenet. Men hvis det er uundgåeligt, skal du beskytte dig selv ved at bære en maske, samt briller for at undgå irritation af øjenslimhinden.

12. Gader med trafik

Uanset om du er til fods eller i bil, skal du undgå de mest trafikbelastede gader. Sidegader og gader med mindre trafik kan reducere eksponeringen for emissioner fra køretøjer.

13. Undgå bykløfter

Bykløfter er relativt smalle vejbaner med meget høje bygninger på begge sider. Disse rum er blevet undersøgt i forskellige forskningsundersøgelser, fordi de fanger forurening på grund af den reducerede luftcirkulation.

14. Myldretid

Prøv at tilpasse dine rejsetider så meget som muligt. Du bør undgå at være på gaden i myldretiden, hvor der er flere køretøjer på vejene, og udstødningsemissionerne er højere.

15. Træk vejret gennem næsen

At trække vejret gennem næsen er bedre end at trække vejret gennem munden, fordi hårene, der beklæder indersiden af dine næsebor, tilbageholder nogle af støvpartiklerne.

16. Drik vand for at bekæmpe virkningerne af luftforurening

Det forhindrer ikke kun dehydrering, men hjælper dig også med at trække vejret bedre ved at holde fugten i dine slimhinder. Desuden forårsager røg og støv tørhed i halsen, hvilket kan få dig til at hoste.

17. Hold dig sund

At holde sig i god form og at kunne trække vejret godt går hånd i hånd. Og det opnås med god ernæring og fysisk aktivitet.

18. Motionér indendørs for at undgå virkningerne af luftforurening

Selv om det ikke altid anbefales, er det at foretrække at motionere indendørs, når luften udenfor er forurenet. I hvert fald indtil luftkvaliteten bliver bedre. Husk, at du indånder mere, når du motionerer.

19. Nødmedicin

Hvis du får brug for det, skal du altid have nødmedicin eller udstyr ved hånden, uanset om det er inhalatorer eller antiallergiske midler. Dette er især vigtigt for patienter, der allerede er blevet diagnosticeret og har fået en recept fra en specialist.

Hvordan kan du beskytte dig mod virkningerne af luftforurening på forhånd?

Ud over at beskytte dig mod virkningerne af luftforurening, når den allerede findes, kan vi også gøre vores del for at forhindre yderligere stigninger i udledningen af partikler og giftige gasser i miljøet. I den forbindelse foreslår vi, at du overvejer følgende anbefalinger:

 • Undgå at brænde træ eller trækul af, enten til opvarmning eller til grillning.
 • Brug ikke løvblæsere til græsplæner, da de spreder støv og partikler.
 • Begræns brugen af motorkøretøjer til et minimum. Brug i stedet offentlige transportmidler, tag cyklen eller gå til fods.
 • Overvej at skifte til en el-, hybrid- eller energieffektiv bil.
 • Lad være med at ryge eller tillade rygning på dit kontor.
 • Genbrug er også med til at reducere industrielle processer, der genererer giftige gasser.
 • Plant træer.

Hvis du på trods af at du beskytter dig selv med alle disse foranstaltninger fortsat har symptomer på grund af luftforureningens virkninger, bør du kontakte din læge. Man bør heller ikke glemme hjemmets indre. Indendørs forurening kan være lige så skadelig som forurening udefra.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • Alarcón C, Poveda J. Control de material particulado en espacios cerrados (laboratorio, preclínica y oficinas) a través de la utilización de un filtro portátil. Bogotá: Universidad Antonio Nariño, 2021.
 • Boquete M, Cortada Macías J, García González J, Ibero M, Martínez Cócera C. Eficacia de un purificador de aire con filtro HEPA en el control ambiental domiciliario. Rev. Esp. Alergol Inmunol Clín. 1997; 12(4): 258-264.
 • Gascon M, Sunyer J. Contaminación del aire y salud respiratoria en niños. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2015.
 • Jerrett, M. The death toll from air-pollution sources. Nature. 2015; 525: 330–331.
 • Laville S. Living near busy road stunts children’s lung growth, study says. The Guardian [en línea]. 2019 [fecha de acceso: 04-11-2021]. URL disponible en: https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/25/living-near-busy-road-stunts-childrens-lung-growth-study-says
 • Tchernitchin A, Tchernitchin N. Propuesta para reducir las muertes causadas por la contaminación del aire en Santiago. Cuad. méd.-soc. 2005; 45(2): 77-80.
 • Vargas Valverde E. Condiciones de control, fuentes de contaminación y agentes desinfectantes empleados en una sala blanca. Pensamiento Actual. 2017; 17(28):  DOI 10.15517/pa.v17i28.29526.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.