Forskere opdager nyt symptom på Parkinsons sygdom

Nyere forskning har vist, at vægttab også er et symptom på Parkinsons sygdom. Vi deler resultaterne her i artiklen.
Forskere opdager nyt symptom på Parkinsons sygdom
Leonardo Biolatto

Skrevet og kontrolleret af læge Leonardo Biolatto.

Sidste ændring: 15 marts, 2023

Selv om det kan virke som om, der ikke kan være noget nyt symptom på Parkinsons sygdom tilbage at opdage, er sandheden, at mange forskere kigger baglæns. Hvad mener vi med dette? Simpelthen at der forskes i at identificere mulige tidlige tegn, der kan pege på sygdommens udbrud eller forudsige en langsommere udvikling af sygdommen.

Det ville være meget nyttigt at finde et nyt symptom ud over dem, vi allerede kender. Lægerne kunne så spore risikofaktorer og iværksætte proaktive foranstaltninger for at bremse udbruddet af rysten, kognitiv svækkelse og taleforstyrrelser.

Nyere forskning offentliggjort i det prestigefyldte tidsskrift Neurology ser ud til at have ramt hovedet på sømmet. Forskere fandt ud af, at vægttab kan gå forud for kognitiv svækkelse og endda forudsige den.

Et nyt symptom på Parkinsons: Hvad handlede forskningen om?

Den videnskabelige undersøgelse indsamlede data fra 358 deltagere. Det var patienter med nydiagnosticeret Parkinsons sygdom, som blev fulgt nøje i 8 år for at overvåge forskellige aspekter af deres udvikling.

Efter den tid og efter at have analyseret dataene baglæns fik forskerne en overraskelse. De personer, der havde tabt sig betydeligt i vægt i det første år efter diagnosen, udviklede sig hurtigere i retning af nedsat kognitiv funktion.

Grænseværdien blev sat til 3 %. Det vil sige, at en patient på f.eks. 70 kg, der tabte sig mere end 2,1 kg i det første år, viste tidligere problemer med kognitionen end de andre i gruppen.

Omvendt oplevede de personer, der tog på tidligt efter diagnosen, en forsinkelse af de kognitive symptomer på Parkinsons sygdom. Og her var grænsen 3 % (dvs. at have taget mindst denne procentdel på i vægt).

Dette nye Parkinsons-relaterede symptom synes at være specifikt for kognitive, men ikke for motoriske tegn. I undersøgelsen havde patienterne, uanset om de havde taget på eller tabt sig, den samme udvikling i deres rysten, kropsholdning og gangbesvær.

Rystende hånd er et gængs symptom på Parkinsons

Selv om rysten er det mest kendte symptom i den almindelige befolkning, påvirker Parkinsons sygdom andre områder af livet

Hvad betyder resultaterne?

Fundet af et nyt symptom på Parkinsons, der opstår tidligt, er yderst relevant for klinisk praksis. Andre forskere havde allerede advaret om, at disse patienters ernæringstilstand ikke må ignoreres i den medicinske tilgang.

Ud over det faktum, at ernæring er vigtig i enhver kronisk sygdom, bliver dens rolle i neurodegenerative sygdomme i stigende grad forstået og analyseret.

Fra teorier, der postulerer dårlig ernæring som årsag til kognitiv svækkelse, til de mere konservative teorier, der fastslår, hvordan vægtændringer er multifaktorielle hos en patient med Alzheimers eller Parkinsons sygdom.

Op til halvdelen af patienterne med Parkinsons sygdom har betydelige vægtændringer under udviklingen af sygdommen. Hvorfor? Dette kan til dels forklares ved ændringer i livsstilen, vanskeligheder med at spise, depression, der fjerner sulten, og endda den medicin, der anvendes til behandling.

Alle de iboende mekanismer i processen med vægttab eller vægtøgning ved neurodegenerative sygdomme er imidlertid ikke klarlagt. Det kan gøre en forskel at give patienten korrekt ernæring. Det er i hvert fald et af hovedpunkterne i de resultater, der er offentliggjort i Neurology.

Andre undersøgelser har også fundet en sammenhæng mellem vægt og motoriske symptomer

Selv om det nye symptom, der er forbundet med Parkinsons sygdom, er knyttet til kognitiv svækkelse i artiklen i Neurology, er der noget, der tyder på, at motoriske symptomer også ville blive påvirket. Dette blev postuleret af amerikanske forskere i en artikel fra 2016.

Ifølge forfatterne opnåede patienter med ændringer i kropsmasseindekset (BMI) forskelle i motoriske vurderingstests, der anvendes til Parkinsons sygdom. Dette betyder, at dårlig ernæringsforringelse er global for mennesker med sygdommen.

Hvad skal lægerne gøre med dette nye symptom på Parkinsons sygdom?

At etablere vægttab som et nyt prædiktivt symptom på kognitiv svækkelse i Parkinsons er at tilskynde læger til at overvåge denne faktor i konsultationer. Det vil sige, at veje patienterne regelmæssigt for at opdage problemet tidligt.

“Disse resultater fremhæver den potentielle betydning af vægtkontrol i de tidlige stadier af Parkinsons sygdom.”

-Jin-Sun Jun, en af forfatterne til Neurology-undersøgelsen-

Skal dette ændre protokollerne? Sandheden er, at neurologer, der ser patienter med sygdommen, altid vejer dem. Ernæring er en almindelig bekymring, fordi halvdelen af de ramte som sagt taber sig i det første år efter diagnosen.

Det, der kunne ændres her, er, at personer med nogle foruroligende tegn, som endnu ikke har en bekræftet diagnose af Parkinsons sygdom, skulle vejes. Måske sætter et stærkt faldende BMI tonen for en fremadskridende diagnosticering.

resultatet bliver relevant, ikke kun for neurologer, men også for klinikere. Desværre bliver mange neurodegenerative sygdomme diagnosticeret med forsinkelse. Et tidligt og veldefineret tegn ville ændre spillet til fordel for tidlig diagnose.

Person står på badevægt

Vejning af patienter med mistanke om Parkinsons sygdom vil blive afgørende i konsultationer.

Reduktion af diagnostisk latenstid

Et nyligt identificeret Parkinson-symptom er altid opmuntrende. En forsinket diagnose forsinker forskellige former for behandling, som kunne have forbedret patientens livskvalitet.

Der går skønsmæssigt 10 år fra de første begyndende symptomer opstår, til en neurolog diagnosticerer sygdommen. Dette årti er den diagnostiske latenstid, og det er meget vanskeligt at reducere den.

Hvorfor? Fordi de første symptomer er milde, de forveksles med banale problemer, og personen har en tendens til ikke at konsultere sundhedspersoner.

Har du tabt dig på en uforklarlig måde? Har du hyppige rystelser, der forhindrer dig i at udføre nogle daglige aktiviteter? Har du “mentale huller”, som forhindrer dig i at huske? Det er på tide at konsultere en læge.

Nye videnskabelige opdagelser er der til at forbedre livskvaliteten. Og at diagnosticere en sygdom i tide er en del af denne proces.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Bril, Andrea, et al. “A multifactorial study on nutritional status, binge eating and physical activity as main factors directly influencing body weight in Parkinson’s disease.” npj Parkinson’s Disease 3.1 (2017): 1-5.
  • Enrique, Parra Medina Luis, et al. “Latencia diagnóstica en la enfermedad de Parkinson y su relación con los síntomas prodrómicos motores y no motores.” eNeurobiología 10.25 (2019): 1.
  • Kim, Ryul, et al. “Association of Early Weight Change With Cognitive Decline in Patients With Parkinson Disease.” Neurology (2022).
  • Wills, Anne-Marie A., et al. “Association between change in body mass index, unified Parkinson’s disease rating scale scores, and survival among persons with Parkinson disease: secondary analysis of longitudinal data from NINDS exploratory trials in Parkinson disease long-term study 1.” JAMA neurology 73.3 (2016): 321-328.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.