Humus: Egenskaber og fordele for planter

Det er muligt at øge landbrugsproduktionen ved hjælp af organisk materiale af høj kvalitet ved at inkorporere humus.
Humus: Egenskaber og fordele for planter

Skrevet af Jonatan Menguez

Sidste ændring: 17 februar, 2023

Landbrugsmarker har en tendens til at have mindre og mindre organisk materiale, der kan give næring til og fremme udviklingen af afgrøderne. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. overudnyttelse af jorden, brug af kemikalier eller skovrydning. På grund af dette kommer humus i spil og er blevet afgørende for plantevækst.

Dette er de vigtigste substrater, som udgør det meste organiske materiale. De stammer fra en række kemiske og biologiske fænomener, hvor små molekyler fra organisk affald blandes.

Udforsk de store fordele ved humus for jordens frugtbarhed og plantevækst.

Hvad er humus?

Humussyrer dannes af en blanding af molekyler i en proces, der kaldes humificering. Sammen med fotosyntesen er dette en af de vigtigste biologiske begivenheder i planters udvikling. Den opstår dybt nede i jorden fra organiske rester af planter og grøntsager, der er akkumuleret i lang tid.

De udgør mellem 65 % og 75 % af det organiske stof, hvilket giver dem mulighed for at ændre jordens frugtbarhed. De kan være til stede i kompost, tørv og leonardit. Det er normalt fra sidstnævnte, at humus af bedre kvalitet med henblik på markedsføring udvindes.

Gødning med humus

Egenskaber ved humus

Humus er resultatet af en mikrobiologisk proces med komplekse egenskaber. Generelt kan de være:

 1. Fulvinsyrer.
 2. Huminsyrer.
 3. Hymatomelansyrer.
 4. Huminer.

De har en sort eller brun farve, og klassificeringen afhænger af opløseligheden af deres bestanddele. I forhold til planter virker humussyrer langsommere, men vedvarende på planter. I mellemtiden virker fulvinsyrer hurtigere, men med mindre vedholdende virkning, og de optages i højere grad af blade og rødder.

Fordele ved humus for planter

At bruge humus til at stimulere plantevækst er effektivt og bidrager til at reducere brugen af industrielt gødningsstof og pesticider. Dette er bevist af flere videnskabelige undersøgelser, som f.eks. denne.

Den fastslår, at humus er et levedygtigt alternativ til at bekæmpe konsekvenserne af klimaændringerne med naturlige og miljøvenlige produkter. Humus spiller en central rolle for både jordens frugtbarhed og vegetationens ernæring.

Absorption

En af de vigtigste fordele, som humus har for planterne, er forbedringen af næringsstofoptagelsen. Dette giver mulighed for en mere effektiv udvikling af vegetationen og fremmer fysiologiske processer.

Modstandsdygtighed

De hyppigste problemer, som afgrøderne udsættes for, er udbredelsen af skadedyr, sygdomme og klimatiske ulemper. Humus øger planternes naturlige modstandsdygtighed over for disse problemer.

Rødder

Rodudviklingen fremmes også, hvis kvaliteten af det organiske stof forbedres. Humus stimulerer respirationen og styrker den vertikale rodvækst.

Kvalitet og udseende

Ud over at forbedre den generelle vækst opnås der også kvalitetsafgrøder. Produkternes farve, smag og størrelse forbedres. På den anden side forbedres udseende og æstetik også.

Frø

Humus forbedrer og øger spiringen af frø. Resultatet er en større vegetativ udvikling og højere udbytte.

Frø er klar til at blive plantet i jorden

Fordele ved humus for jorden

Konstant landbrugsarbejde samt brugen af bl.a. industrielle og uorganiske gødningsstoffer efterlader bl.a. jordbunden med et lavt indhold af organisk materiale. Dette medfører et tab af produktivitet, så brugen af humus fremstår som en løsning med mange fordele for jordkvaliteten:

 • Rødder: Det forbedrer og styrker deres vækst.
 • Erosion: Det modvirker jorderosion.
 • Giftige stoffer: Det reducerer deres tilstedeværelse i jorden.
 • pH: Det bidrager til at regulere jordens surhedsgrad.
 • Næringsstoffer: Det fremmer assimilationen af makro- og mikronæringsstoffer.
 • Kvalitet: Det bidrager til kvaliteten af kemikalier som zink, jern og kobber.
 • Mikroorganismer: Det stimulerer deres tilstedeværelse og den mikrobielle aktivitet i almindelighed.
 • Optagelse: Det forbedrer energioptagelsen og letter opvarmningen af jorden.

I sandjord bidrager humus til en større tilbageholdelse af næringsstoffer og vand, idet det dækker sandpartiklerne. På lerjord derimod øger det luftgennemstrømningen og gør substratet blødere. Dette øger indtrængningen af næringsstoffer og vand.

Se mere i denne artikel: 4 frugttræer du kan dyrke derhjemme

Brug af humus til afgrøder

Med alle de fordele, de repræsenterer for jord og planter, er der ingen tvivl om, at brug af disse stoffer er en fordel for afgrøderne. Udbyttet forbedres hurtigt, og jordbunden får lidt efter lidt en bedre kvalitet.

Hvis man ønsker en mere direkte forbedring af jordbundsforholdene, anbefales en anvendelse med et højere indhold af humussyrer. Hvis man derimod har brug for, at det skal virke på planten, bør løsningen prioritere fulvinsyrer.

Med hensyn til markedspriserne findes der både billigere muligheder, som regel med planterester, og andre dyrere muligheder. Sidstnævnte er mineudvindinger, hvor stofferne har været under dannelse i hundreder af år og kommer fra leonardit.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.