Skal vi tage hensyn til børns meninger?

Børn har rettigheder. Børns meninger skal høres både i hjemmet og i alle processer, der involverer dem, da det hjælper dem til at vokse. Få mere at vide i denne artikel.
Skal vi tage hensyn til børns meninger?
Bernardo Peña

Bedømt og godkendt af psykolog Bernardo Peña.

Skrevet af Thady Carabaño

Sidste ændring: 11 oktober, 2022

Børns meninger om forskellige grundlæggende aspekter af deres liv bliver ofte undervurderet. Selv om FN’s konvention om barnets rettigheder fastslår, at børn har de samme rettigheder som voksne, er sandheden, at vi ikke altid lytter til dem.

Børn har ret til at give udtryk for deres synspunkter i alle aspekter, der vedrører deres liv og velfærd. Dette omfatter både deres daglige familieliv og vigtige beslutninger vedrørende deres sundhed, velfærd, uddannelse og udvikling.

Børns meninger og deres juridiske rettigheder

Børns meninger er lige så gyldige som voksnes, herunder deres forældres, meninger. Det blev faktisk vedtaget af næsten alle verdens lande, da de underskrev FN´s børnekonvention i 1989 (kun USA undlod at underskrive denne internationale traktat).

Det er op til regeringerne at sikre, at børns holdninger kan komme frit til udtryk. Ligeledes bør deres meninger høres og tages i betragtning i alle procedurer, som de er involveret i, i overensstemmelse med deres alder og modenhed.

I processer som f.eks. skilsmisse mellem forældre eller anvendelse af konsekvenser i skolen i tilfælde af dårlig opførsel bør børn frit udtrykke deres mening, og deres synspunkter bør høres.

Barn og voksen taler sammen ved at bruge tegnsprog

Vigtigheden af, at børn udtrykker deres mening

At lytte til og tage hensyn til børns mening er ikke kun forbundet med respekten for deres rettigheder som borgere. Det er også forbundet med udviklingen af andre værdier, som er grundlæggende for deres følelsesmæssige og sociale velbefindende.

Men som forældre, der elsker vores børn mest, er vi ikke altid villige til at lytte til dem. Sikke en modsigelse! Fra vores autoritetsposition giver vi ofte instruktioner og vejledning, men vi lader ikke børnene frit udtrykke deres meninger og tager endnu mindre hensyn til deres synspunkter.

Men når børn bliver lyttet til og hørt af deres familie og deres nærmeste omgivelser, bidrager det afgørende til deres udvikling og lykke, som det fremgår af denne artikel offentliggjort i Zona próxima . At kunne udtrykke deres meninger frit giver mange fordele både for dem selv og for deres forhold til deres omgivelser.

Lad os se på nogle flere fordele.

Vi anbefaler at læse denne artikel: Karakteristika og konsekvenser af helikopterforældreskab

Når der tages hensyn til børnenes meninger, øges deres selvværd

Når børnenes meninger tages i betragtning i de beslutninger, der træffes i familiemiljøet, uanset hvor små disse beslutninger end måtte være, får det dem til at føle sig glade og set.

Far giver dreng en high five

De lærer at træffe beslutninger

Børn, der kan give deres mening til kende, kan træffe beslutninger. De lærer at sætte pris på den indsats, der er forbundet med at træffe disse beslutninger. Ved at spørge om deres mening bliver børnene også mere involveret i og ansvarlige for resultatet af disse beslutninger.

Den gensidige respekt styrkes

Når forældre spørger om og lytter til børnenes mening, respekterer de deres børn. Denne respekt returneres også til forældrene.

Far og datter smiler til hinanden

Når der tages hensyn til børns meninger, styrkes båndet

Et barn, der føler sig lyttet til, lærer, at han eller hun kan regne med sine forældre. Det fremgår af dette arbejde udført af fagfolk fra CINDE (International Center for Education and Human Development Foundation).

Under alle omstændigheder – selv negative – er det faktisk afgørende, at børn kan give udtryk for, hvad de føler og tænker. Det er vigtigt, at et barn har tillid til, at der vil blive taget hensyn til det.

De lærer at udtrykke deres følelser

Kun barnet kan sige, hvordan han eller hun har det i en given situation. Ved at identificere og udtrykke deres følelser er det lettere for børn at lære at håndtere og regulere dem. Deres følelsesmæssige intelligens stimuleres således.

Det er en fantastisk måde til at hjælpe børn med at lære at kommunikere

Hver gang vi åbner op for muligheder for dialog, hjælper vi vores børn til at blive mere selvsikre i den måde, de kommunikerer med andre på. Desuden stimuleres deres tale- og sprogfærdigheder.

Det hjælper dem med at udvikle en sund kritisk sans

Børn i det 21. århundrede er både i stand til at multitaske og er meget følsomme. Det er dog også vigtigt, at de lærer ikke at adlyde instruktioner blindt, men i stedet beder om forklaringer og søger at forstå, hvad der foregår.

De bør have en mening om voksne, deres venner og situationer omkring dem. Børn, der bliver lyttet til, styrker deres evne til at observere og vurdere for at kunne give deres mening til kende.

Det er vigtigt, at forældre lytter til børns meninger

Der er ingen grund til at tøve: Børns meninger skal tages i betragtning. At lytte til dem betyder ikke, at man altid skal give dem, hvad de ønsker, og endnu mindre, hvis deres mening indebærer en forkert eller risikabel adfærd for dem selv eller andre. Det drejer sig om at tage hensyn til deres idéer og give dem en rimelig behandling.

Vi skal lytte og være opmærksomme på, hvad børn tænker og føler. Det er også den bedste måde at lære dem at kende på. På den måde kan vi lære at vide, hvordan de tænker, hvad de kan lide eller interesserer sig for, og hvad der påvirker eller bekymrer dem.

På samme måde har børn ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter friheden til at søge og modtage oplysninger af enhver art og på enhver måde, som barnet vælger, så længe det ikke krænker andres omdømme eller de enkelte landes nationale sikkerhedslove.

I denne forstand skal forældrene garantere denne ret og tage ansvar for den misbrug, som vores børn gør af den. Vi kan f.eks. ikke give dem friheden til at bruge sociale netværk og så ikke tage ansvaret, hvis de bliver ofre for cybermobning.

Afsluttende bemærkninger om at lytte til børns meninger

Hvad angår at lytte til børns meninger, er det vigtigt, at man ikke bare lader som om, at man lytter, når et barn skal ytre sin mening om noget. Det er også vigtigt, at du aldrig nedvurderer det, han eller hun siger. Du skal forstå barnets omstændigheder, alder og modenhed.

Ikke alene er det en grundlæggende menneskeret for børn at give udtryk for deres meninger, men det bidrager også til deres udvikling og evne til at vokse som sunde og lykkelige mennesker.

Det kan interessere dig ...
Hvordan man kan lære børn at være vedholdende
Bedre Livsstil
Læs den på Bedre Livsstil
Hvordan man kan lære børn at være vedholdende

En af nøglerne til at lære børn at være vedholdende har at gøre med at støtte deres selvværd og følelsesstyring. Lær mere her i artiklen.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Indholdet på denne side er udelukkende til information. På intet tidspunkt tjener det til at facilitere eller erstatte diagnoser, behandlinger eller anbefalinger fra en fagperson. Tal med en betroet specialist, hvis du har nogen tvivl, og søg deres godkendelse, før du prøver en metode.