Utilitarisme: Typer og karakteristika

Utilitarisme er en etisk holdning, som går ud på, at al menneskelig handling skal sikre, at det største antal mennesker er lykkelige.
Utilitarisme: Typer og karakteristika

Sidste ændring: 01 marts, 2023

Utilitarisme er en etisk doktrin, der blev lanceret af Jeremy Bentham i slutningen af det 18. århundrede og udviklet af John Stuart Mill i 1863. Ifølge denne filosofiske holdning er de bedste handlinger de handlinger, der sikrer lykke og velfærd for det største antal mennesker.

Dette perspektiv er normalt meget udbredt i erhvervslivet og på det finansielle område, når der tages hensyn til omkostninger og fordele. Men hvordan kan denne filosofi anvendes på andre aspekter af livet? Er det muligt at gøre det? Nedenstående besvarer vi disse og andre spørgsmål om denne filosofiske bevægelse.

Hvad er utilitarisme?

Utilitarisme er en etisk holdning, der fastslår nytteværdi som en moralsk værdi. I denne forstand er enhver menneskelig handling, der er nyttig, moralsk god.

Men hvad betyder nytteværdi i denne sammenhæng? Ifølge Bentham er det alt det, der skaber lykke. Følgelig er moralsk gode og korrekte handlinger dem, der skaber lykke.

Ifølge dette ræsonnement fastslår utilitarismen, at den mest etiske handling altid vil være den, der skaber størst mulig lykke for flest mulige mennesker. For lykke er det eneste gode i sig selv. Når dette er sagt, kan man se den forbindelse, som denne doktrin har med hedonismen.

Hvordan bestemmer vi moraliteten i vores handlinger? Ved hjælp af deres konsekvenser. Ifølge denne holdning findes der ingen iboende gode eller dårlige handlinger. I stedet antages de at være gode, hvis de er i stand til at garantere lykke for det største antal mennesker.

Enhver menneskelig handling, uanset hvor kontroversiel og i strid med den sunde fornuft den end måtte være, vil være korrekt, hvis den opfylder maksimen om social velfærd. Disse vurderinger af resultater gør denne doktrin til en version af konsekvensetik.

Person skriver brev i mørke

Hvilke typer af utilitarisme har betydning?

Utilitarisme kan antage forskellige former. Den mest kendte klassifikation kategoriserer fire typer.

1. Handle- og regelutilitarisme

Aktutilitarisme er kendt som den traditionelle form, og det er den, vi har udviklet indtil nu.

Denne type fastslår, at moralsk gode handlinger er dem, der sikrer maksimal nytteværdi. Men det er vigtigt at understrege, at inden for denne klassifikation er ønsker, dispositioner, normer, belønninger, straffe og institutioner også inkluderet.

2. Negativ utilitarisme

Denne består i at forhindre den største mængde smerte eller skade for det største antal mennesker. Denne etiske position anerkender, at det ikke er den mest effektive formel at garantere det største antal væseners velfærd. For med den er der flere muligheder for at skabe skade end fordele.

I denne forstand bekræfter negative utilitarister, at det vigtigste og mest nødvendige er at undgå lidelse. Desuden antager de, at fraværet af lykke ikke indebærer lidelse.

For at opnå en bedre forståelse kan vi nævne eksemplet med antinatalismen. Denne holdning anerkender, at reproduktion af mennesker normalt skaber lykke og glæde, men det medfører også større lidelse for flertallet. Derfor er den bedste måde at undgå den på at lade være med at fortsætte med at reproducere.

For antinatalisten er det ufødte barn ikke en begivenhed, som man skal beklage. Eller i det mindste indebærer det ikke mere intense lidelser end dem, som menneskelig overbefolkning kan forårsage. Derfor anbefales det at undgå det største onde.

3. Præferenceutilitarister

Præferenceutilitarister definerer nytte i form af tilfredsstillelse af præferencer. Således vil det rigtige at gøre være det, der sikrer de bedste konsekvenser.

Endnu en god artikel, som vi har udvalgt til dig: Syndromet med den pæne pige: Pæn og vellidt, men ikke lykkelig

4. Ideel utilitarisme

Dette forudsætter, at skønhed, venskab og glæde er aspekter, som utilitarismen bør anerkende og maksimere med sine handlinger.

Kan utilitarismen anvendes som livsfilosofi?

Svaret på dette spørgsmål er ja, det kan den. Det afhænger meget af den enkelte person og af den grad af lykke og tilfredshed, som anvendelsen af denne etiske model genererer. Det endelige mål er at gøre verden til et bedre sted, og der er mange måder at opnå det på.

Som enhver anden filosofisk holdning har utilitarismen sine tilhængere og modstandere. Det skyldes, at ingen teori er perfekt. De har alle deres styrker og svagheder.

Den ideelle måde er at vide så meget som muligt om de filosofier, vi bekender os til, og være i stand til at kompensere for eventuelle fejl. På den måde undgår vi også at falde for dogmer, der slører den gode dømmekraft.

En flyvende fugl

Hvordan tager jeg hensyn til andre menneskers lykke?

Som sagt mener utilitarismen, at den bedste handling er den, der tager hensyn til og garanterer andre menneskers lykke. Men hvordan bestemmer vi dette, når alle har et andet begreb om lykke?

Det svar, som utilitarister normalt giver på dette dilemma, er følgende. Det drejer sig ikke om at bidrage til den enkeltes lykke som sådan, men om at sikre, at vi ikke hindrer andres lykke og frihed. I dette tilfælde indebærer ting, der er nyttige, også, at man garanterer den størst mulige frihed for det størst mulige antal mennesker.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.