Filosofi om frygt

I denne artikel præsenterer vi forskellige typer filosofi om frygt i henhold til forskellige filosoffer. Gå ikke glip af den!
Filosofi om frygt

Sidste ændring: 08 marts, 2023

Frygt er en medfødt fysiologisk reaktion, hvis vigtigste funktion er at sikre artens overlevelse. Derfor er det en grundlæggende følelse hos forskellige dyr, herunder mennesker. På trods af dens relative betydning er der ikke meget filosofi om frygt, da det har været et emne, som den vestlige filosofi ikke har beskæftiget sig meget med gennem historien.

Den sparsomme tilgang kan begrundes med den vægt, som den vestlige filosofi har lagt på rationalitet, der anses for at være uforenelig med menneskets følelser og lidenskaber.

Alligevel har nogle filosoffer vovet at reflektere over denne følelse og har formuleret interessante holdninger til den. Lad os se på dem i detaljer.

Filosofi om frygt

Blandt de filosoffer, der har teoretiseret om frygt, kan følgende fremhæves.

Epikur: 4 typer frygt

Epikur (341 f.Kr. – 271/270 f.Kr.) var den antikke græske filosof, der beskæftigede sig mest med emnet frygt. Formålet for denne tænker var at lave en filosofi for at opnå lykke, hvor han fremhævede overvindelsen af frygt som en betingelse for at opnå tilfredsstillelse.

I den forstand differentierede Epikur fire typer frygt i mennesket:

  • Frygten for guderne: Han erkendte, at idéen om guder blev brugt til at manipulere mennesker, og hans forslag til at overvinde denne frygt var at anerkende guderne som kloge mænd adskilt fra verden, da de aldrig ville beskæftige sig med, hvad mennesker gør eller ikke gør.
  • Frygt for døden: Epikur forsvarede også, at vi ikke skal frygte døden, da den består i mangel på følelse. Det giver således ingen mening at være bange for noget, som vi aldrig vil føle. Han forklarede også, at så længe vi eksisterer, vil døden ikke være til stede. Når den er til stede, vil vi ikke eksistere.
  • Frygt for smerte: På den ene side er denne type frygt en del af den menneskelige natur, da den opstår, når vi ikke kan tilfredsstille vores naturlige og nødvendige behov (sult, kulde, tørst osv.). Men på den anden side kan vi også opleve smerte, når vi ikke kan tilfredsstille unødvendige begær som f.eks. luksus eller luner.
  • Frygt for at fejle i jagten på det gode: For denne filosof opnås det gode gennem lykke, men lykke består i at være mere, ikke i at have mere. Når det er sagt, så fejlvurderer den, der mener, at lykken afhænger af eksterne faktorer, og underkaster sig ting, som ligger uden for hans kontrol (som f.eks. andres mening eller eksterne belønninger).
En bange kvinde holder sig for munden

“Frygt ikke guderne, frygt ikke døden, nydelse er let at opnå og smerte er let at undgå.”

-Philodemus af Gadara (epikurisk filosof)-

Filosofi om frygt – Hobbes: Frygt som grundlag for staten

Ifølge den hobbesianske filosofi er frygten indrammet inden for den politiske sfære. For denne følelse udgør fundamentet for statens formning og bevarelse.

Thomas Hobbes (1588-1679) har i sin berømte bog The Leviathan beskrevet behovet for, at staten skal regulere menneskets naturlige tilstand, da mennesket i sin naturlige tilstand er frit til at gøre, hvad det vil, og til at varetage sine egne interesser. Uden nogen enhed til at regulere os er det derfor meget let at ende i krig med alle mod alle.

I betragtning af denne tendens hos mennesket foreslås en social kontrakt. Hver enkelt person afgiver sin naturlige rettighed til gengæld for beskyttelse fra en suveræn (regering). På denne måde garanteres kollektivets sikkerhed til gengæld for at overlade den absolutte magt til den suveræne enhed.

Hvorfor skulle mennesker nu ønske at indgå en kontrakt og opgive en del af deres frihed? Hobbes anfører som grund, at der er tale om frygt. For menneskers største frygt er døden, og hvis de ikke er en del af en stat, kan de let dø. Derfor vil regeringens første funktion være at beskytte dem, der har indgået kontrakten.

Frygten spiller også en rolle i bevarelsen af staten. De kontraherende parter kan til enhver tid bryde pagten. Men hvorfor gør flertallet det ikke? Hobbes svarer, at “af frygt for denne usynlige magt, som alle ærer som en gud, og som alle frygter som hævner af deres perfiditet.

Theodor Adorno og Max Horkheimer: Frygten for den manglende rationalitet

Frygten ligger ifølge Adornos og Horkheimers filosofi inden for en kritik af oplysningstiden. I deres bog Oplysningens dialektik (1947) påpeger disse forfattere, at frygten for at afvige fra fornuften optog denne intellektuelle bevægelse og vendte den mod sig selv.

Det vil sige, at oplysningstiden foreslog som videnskabens eneste metode at bekæmpe myten og holde fast ved fornuften, men på denne vej mistede den sin mening, da den gjorde videnskaben selv til en myte ved at forbyde sig selv kritisk tænkning.

På denne måde fik oplysningstidens fiksering mod myten den frygt, der blev foreviget gennem den, til at ændre sig. Således var der ikke længere frygt for guddommelighed eller straf, men for manglen på objektivitet og rationalitet.

Et hoved med klodser, skruer og tandhjul

Filosofi om frygt – heuristik og hermeneutik til håndtering af frygt

Ifølge det filosofiske perspektiv kan frygten håndteres gennem en afbalanceret kombination af heuristik og hermeneutik. Hermeneutikken i forbindelse med frygt vil i dette tilfælde indebære refleksion, forståelse og belysning af de forskellige typer frygt (frygt, angst, rædsel osv.) og årsagerne hertil.

På den anden side vil heuristikken i forbindelse med frygt være den refleksive og pædagogiske proces. Den, hvorved vi ville antage denne følelse som et nødvendigt element for at undgå skade og ondskab. I denne henseende skal man tage hensyn til, at udviklingen af denne frygt og dens korrekte manifestation har fordele.

Forfatteren og filosofiprofessoren Víctor Bermúdez siger det meget godt: “den eneste måde at overvinde frygt på er i sidste ende viden”. Med andre ord vil viden om de objektive årsager til smerte gøre det lettere at mestre den.

Begrebet frygt ifølge filosofien har mere end de ovenstående præsenterede holdninger. Kendte filosoffer som Aristoteles og Robert Castel har også omtalt denne følelse ud fra et refleksivt synspunkt.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Konstan D. Epicurus [Internet]. California:  Stanford Encyclopedia of Philosophy; 2018 [consultado: 20 dic 2021]. Disponible en: https://plato.stanford.edu/entries/epicurus/
  • Mestres F, Vives-Rego J. Reflexiones sobre el miedo en el siglo XXI: filosofía, política, genética y evolución. Arbor [Internet]. 2014 [consultado: 20 dic 2021]; 190(769). Disponible en: https://doi.org/10.3989/arbor.2014.769n5011
  • Navarro M. Reflexiones filosóficas sobre el miedo como un elemento fundamental desde un punto de vista social. En: XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Guadalajara: Asociación Latinoamericana de Sociología; 2007.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.