Social globalisering: Karakteristika, fordele og ulemper

Vi befinder os i en tid med social globalisering. Find ud af, hvad det betyder, og hvilke fordele og ulemper der er ved at leve i denne tid her.
Social globalisering: Karakteristika, fordele og ulemper
Elena Sanz

Bedømt og godkendt af psykolog Elena Sanz.

Sidste ændring: 25 november, 2022

Globaliseringsprocessen kan forstås ud fra et firedobbelt perspektiv, da den er relateret til og har konsekvenser på det politiske og økonomiske område såvel som på det sociale og kulturelle område. Derfor kaldes den også for social globalisering.

Dette begreb henviser til et fænomen, en tendens eller et træk ved den moderne civilisation, hvor der er et stigende samspil mellem individer og grupper, selv dem, der ligger geografisk langt fra hinanden.

Som følge heraf sker der med den sociale globalisering en generel integration af de menneskelige relationer og samtidig en assimilation af mønstre, vaner og livsstiler.

Karakteristika ved social globalisering

Den sociale globalisering er et bredt begreb, der vedrører forskellige emner som f.eks. kampen for menneskerettigheder og bevarelse af miljøet samt identitet, arbejdsmarkedsforhold, uddannelse, familiebegrebet, religion, kultur og kunst.

Et karakteristisk træk ved globaliseringen er den måde, hvorpå sociale processer bliver til verdensomspændende fænomener, næsten øjeblikkeligt og på en synkroniseret måde.

I denne dynamik er den udveksling, der finder sted fra og gennem de nye informations- og kommunikationsteknologier, af afgørende betydning. Oprindeligt var det tv, men nu omfatter det også sociale netværk.

På denne måde sker der en gradvis assimilation af andre mønstre, former og livsstile. Det kan dreje sig om sprogbrug, beklædning eller gastronomi.

Ud over dette er medierne også blevet et instrument til beslutningstagning og det scenarie, hvor flertallets vilje kommer til udtryk.

På den anden side er det med den sociale globalisering muligt for folk at komme i kontakt med hinanden, identificere sig og holde sig orienteret om bevægelser, begivenheder og situationer forskellige steder. Dette er dog ikke altid tilfældet med dem i deres umiddelbare omgivelser.

Vi tror, at du måske også vil nyde at læse denne artikel: Høflighed er samfundets vigtigste værdi

Fordelene ved social globalisering

Social globalisering betyder både fordele og udfordringer for individer og kollektiver. Her er dens vigtigste fordele.

Social forsoning og inklusion

Med den øgede kommunikation og udveksling kommer folk tættere på hinanden. Ikke kun fysisk eller geografisk, men også med hensyn til fælles interesser, hvilket konsoliderer en globaliseret samarbejdskultur.

I denne forstand er der i dag mange virtuelle fællesskaber, der dannes af medlemmer fra forskellige websteder omkring et emne eller en aktivitet, der interesserer dem. Inden for rammerne af den sociale globalisering får følelsen af inddragelse en ny dimension.

Personer i tog kigger på sociale medier

Berigelse af tankegang og kultur

Ved at lære om andre måder at leve, være og tænkekonfronterer man og sætter spørgsmålstegn ved grundlaget for de traditioner og idéer, der er fælles.

Dette har konsekvenser for assimileringen af idéer, der beriger ens egne værdier. Som følge heraf udvides eller omkonfigureres idiosynkrasier, hvilket giver anledning til nye idéstrømme og tendenser.

Bevidsthed og solidaritet med globale spørgsmål

I dag er vi mere bevidste om, at vi alle er en del af den samme planet og alle er forbundet. På den måde genopdager vi, at andres problemer også berører os, selv om de tilsyneladende er fjerntliggende.

På en måde har sociale netværk og andre rum for udveksling holdt fælles problemer som klimaændringer, sult og fattigdom på dagsordenen i den offentlige mening.

Social globalisering har bidraget til at synliggøre kampen for rettigheder. Forskellige grupper har fundet støtte hos andre mennesker, der identificerer sig med deres sag, som det ses i bevægelsen af handicappede.

Forbedringer af produktivitet og arbejde

Virksomhedsorganisationer udveksler oplysninger, der gør det muligt at forbedre metoderne til at gennemføre produktionsprocesser. Dette kan udmønte sig i besparelser i indsats, tid og ressourcer.

På den anden side er der fænomenet telearbejde, som er opstået i forbindelse med den sociale globalisering. Denne måde er blevet et godt alternativ for mange mennesker og virksomheder.

Kan du lide denne artikel? Du vil måske også gerne læse: 3 metoder til at arbejde effektivt hjemmefra

Ulemperne ved social globalisering

Selv om social globalisering tilskynder til interaktion inden for rammerne af respekt, lighed, tolerance og sameksistens, har den også sine negative sider, som du vil se nedenstående.

Individualisme og isolation

Det faktum, at folk søger at relatere sig til dem, der deler deres egen smag og interesser, er gavnligt. For vi føler, at vi er sammen med andre, der forstår og accepterer os. Det kan dog også føre til, at vi holder op med at relatere til dem, der har andre affiniteter og synspunkter.

Sekterisme og konflikt

Dannelsen af lukkede grupper omkring interesser, som f.eks. sekter, kan skabe konflikter med andre, der har andre holdninger eller meninger, hvilket kan føre til psykisk chikane. Desuden kommer der i dette miljø ofte nedsættende, diskvalificerende, racistiske, fremmedfjendske eller homofobiske kommentarer til udtryk.

Der findes endda et fænomen, der kaldes “social sanktionering”.

Ensidig tænkning

Udtrykket “GroupThink” blev foreslået af Schopenhauer og taget op af Ignacio Ramonet. Det henviser til visse idéer, der nærer og opretholder sig selv. Denne ensidige tankegang ender med at blive fremherskende i grupper af mennesker, hvilket truer mangfoldigheden af idéer og fremmer intolerance.

Selv om den sociale globalisering indebærer åbenhed, kan der paradoksalt nok opstå den modsatte effekt. Dette er især tilfældet, når der opstår stærke meningsmatrixer, som monopoliserer den offentlige mening.

Hoved med tape for munden

Kulturel ensartethed og tab af traditioner

Et af de aspekter, som eksperter og forskere på området sætter mest spørgsmålstegn ved, er relateret til det faktum, at der er begyndt at opstå en homogen kultur. Over hele verden er der blevet indført en mode i forbindelse med tøj, musik og sprog, som er uafhængig af og ofte endda uhensigtsmæssig for de enkelte kulturer.

Dette sker på bekostning af kulturel rigdom og mangfoldighed, herunder traditioner. Der er derfor et tab af identitet og værdier hos nogle mennesker.

Social globalisering er en del af den verden, vi lever i

Der er ingen tvivl om, at den verden, vi lever i, er meget forskellig fra den, som vores forældre og bedsteforældre oplevede. Vi befinder os i den sociale globaliserings æra, som finder sted på samme måde i næsten alle lande og regioner.

Til gengæld har social globalisering medført en række økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringer. Dette er tydeligt i den måde, vi tænker og forholder os til andre på.

Nu kan mennesket i enhver situation med forandringer vælge at være“apokalyptisk eller integreret”, som den berømte italienske tænker Umberto Eco sagde. Vi kan således komme til at tro, at forandringer er forfærdelige og betyder verdens undergang. Eller vi kan tilpasse os til det, der sker.

Kort sagt er den sociale globalisering ikke det universalmiddel, der vil løse alle vores problemer. Men den er heller ikke en apokalypse. Den er hverken mere eller mindre end et særpræg af vores kultur, vores tid og den verden, som vi har arvet.

Det kan interessere dig ...
Antisocial adfærd og hjernens struktur
Bedre Livsstil
Læs den på Bedre Livsstil
Antisocial adfærd og hjernens struktur

Forskning udgivet i The Lancet afslører, at antisocial adfærd kan blive forklaret af ændringer i hjernens struktur. Læs om det i denne artikel.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Alberich T. Movimientos sociales, responsabilidad corporativa e inclusión social en la globalización. Revista Internacional de Sociología. 2014; 72(1): 113–132. https://doi.org/10.3989/ris.2013.03.04.
  • Garcia C. Las cinco consecuencias sociales de la globalización. Gaceta de Antropología. 2007; 23: artículo 18. URL disponible en: https://www.ugr.es/~pwlac/G23_18Cruz_Garcia_Lirios.pdf
  • Inglada M,  Sastre J. Reflexiones sobre la globalización, pobreza y desarrolloincidencia en las organizaciones de economía social. REVESCO: revista de estudios cooperativos. 2014; 116: 160-179.
  • Martín López, Miguel Ángel Reflexiones sobre la Globalización económica y al Globalización social. Ámbitos. 2007; 18: 51-59.
  • Tartaruga I. Innovaciones sociales e inclusivas: límites y posibilidades para el desarrollo territorial en el contexto de la globalización. Germany: University Library of Munich, 2016.

Indholdet på denne side er udelukkende til information. På intet tidspunkt tjener det til at facilitere eller erstatte diagnoser, behandlinger eller anbefalinger fra en fagperson. Tal med en betroet specialist, hvis du har nogen tvivl, og søg deres godkendelse, før du prøver en metode.