Fordele og ulemper ved syntetisk kød

Syntetisk kød kan snart komme på markedet. Denne nye teknologi giver anledning til nye overvejelser om dens betydning for sundhed, miljø og fødevaresikkerhed.
Fordele og ulemper ved syntetisk kød
Anna Vilarrasa

Skrevet og kontrolleret af ernæringsekspert Anna Vilarrasa.

Sidste ændring: 26 august, 2022

Plantebaserede alternativer til kød har været på markedet i et stykke tid. Og nu er det meget muligt, at de om relativt kort tid vil dele hyldeplads med syntetisk kød (også kaldet laboratorieproduceret kød).

I dette tilfælde er der dog ikke tale om veganske alternativer, da deres produktion er baseret på celler, der er udvundet fra et dyr. Deres fremkomst skaber usikkerhed og debat og medfører fordele og ulemper, som det er interessant at overveje.

Syntetisk kød som alternativ til traditionelt produceret kød

Kødforbruget per indbygger har været stigende på verdensplan siden 1960, dog med bemærkelsesværdige forskelle mellem landene. Produktionen har en stærk indvirkning på miljøet og sundheden, hvilket har fået eksperter til at fremsætte nye anbefalinger på dette område i de seneste år.

Forbrugerne er også begyndt at ændre deres kødforbrugsvaner. I Spanien er salget af vegetariske produkter f.eks. steget med 48 % i løbet af de sidste to år. Desuden er udbuddet og variationen af vegetariske produkter steget, både i supermarkeder og på restauranter.

For øjeblikket præsenteres syntetisk kød som et levedygtigt og positivt alternativ til at reducere forbruget af konventionelt animalsk kød. Men udviklingen af det befinder sig på et meget tidligt stadium. Markedsføringen er indtil videre kun godkendt i Singapore.

Der er tvivl om, hvordan offentligheden vil acceptere disse nye produkter. Generelt er alt, hvad der opfattes som unaturligt, forbundet med en vis tilbageholdenhed. Desuden kan der være kulturelle, etiske og religiøse barrierer, som der skal tages hensyn til.

Forsker undersøger syntetisk kød

Hvad er syntetisk kød?

Syntetisk kød er et produkt, der er skabt i et laboratorium af animalske stamceller. Disse udvindes fra lårdelen – fra en kylling, ko eller gris – og formeres i et kontrolleret miljø. Andre komponenter, såsom myoglobin, bindevæv eller fedt, tilsættes for at sikre, at de gør det på den rigtige måde.

Den officielle introduktion fandt sted i London for næsten ti år siden, da den første laboratoriehamburger blev præsenteret. I dette tilfælde bestod den af 10.000 strimler med myotuber, der var dyrket i en hydrogel. Der var blevet tilsat farvestoffer, smagsstoffer og ingredienser for at opnå den ønskede konsistens.

Den teknologi, der anvendes til produktionen, er stadig under udvikling. Derfor er det vanskeligt at vide præcis, hvordan de kommercielle produktionsmetoder og den nøjagtige endelige sammensætning vil være.

De ansvarlige stræber efter at opnå kød, der ligger så tæt som muligt på kødet fra traditionel produktion. Det gælder både slutprodukternes konsistens og variation samt deres biologiske og ernæringsmæssige sammensætning.

Hvilken indvirkning har produktionen af syntetisk kød på miljøet?

I øjeblikket er kødforbruget og den intensive produktion heraf en af de største globale fødevareudfordringer. Vi ved, at der er mulige konsekvenser for menneskers sundhed. Vi skal imidlertid også tage hensyn til udfordringen med hensyn til bæredygtighed og miljøaftryk.

Den ikke-statslige organisation Greenpeace, der er stærkt repræsenteret i hele verden, har påpeget disse store problemer. Blandt dem er bidraget til klimaændringerne, tilegnelsen af agerjord og vandforurening. Det indebærer også økonomisk koncentration, manglende respekt for dyrevelfærd og tab af biodiversitet.

I lyset af denne virkelighed præsenterer fortalerne for syntetisk kød det som en mulig og levedygtig løsning for fremtiden. De hævder, at produktionen af kødet har en mindre miljøbelastning, men der er stadig stor uvished og mange spørgsmål.

Der findes kun få undersøgelser ud over beregningen af drivhusgasemissioner. Når der forsøges mere dybtgående analyser, konkluderer de fleste forfattere, at det stadig er for tidligt at måle virkningen præcist.

Som eksempel konkluderer Lynch og Pierrehumbert, at “det er endnu ikke klart, om produktion af syntetisk kød ville udgøre et mere klimabæredygtigt alternativ. Kulturproduktion giver ikke en licens til ubegrænset kødforbrug.”

Fordele ved syntetisk kød

Fortalerne for denne type produkt har som idé at opnå kød, der er mere miljøvenligt og sundt for mennesker. Til deres fordel forsvarer de følgende positive aspekter:

 • En ernæringsmæssig sammensætning, der er tilpasset til at forebygge de negative virkninger af rødt kød på sundheden.
 • Forbedret dyrevelfærd, da der er behov for en meget lille prøve af dyret til videreudvikling. Desuden er celleudvindingsprocessen ikke særlig invasiv.
 • Forsvindelse af brugen af antibiotika i husdyrbruget, hvilket vil reducere bakteriel resistens.
 • Reducerede miljømæssige konsekvenser i form af gasemissioner, vand og arealanvendelse.
 • Reduktion af fødevareinfektioner forårsaget af tarmbakterier, såsom Salmonella eller E. coli.

Tag et kig på denne artikel: Kalkun og kyllingekød: Hvad er forskellen?

Syntetisk kød har også ulemper

Ud over debatten om dets indvirkning på miljøet er der andre kontroversielle punkter i forbindelse med produktionen og det eventuelle forbrug af in vitro-forarbejdet syntetisk kød. Nogle af de vigtigste af dem diskuteres i en analyse, der er offentliggjort i tidsskriftet Nature Communications og kan sammenfattes i de følgende afsnit.

Økonomiske problemer

Den økonomiske levedygtighed af kødproduktion i laboratorier er et af de kontroversielle punkter. Som eksempel kan nævnes, at Maastricht University i 2013 udviklede en hamburger med en kostpris på 280,40 USD pr. enhed. I stor skala vurderer In Vitro Meat Consortium, at denne pris kan være dobbelt så høj som for kyllingekød.

Organoleptiske egenskaber

Det er ekstremt vanskeligt at opnå en smag og tekstur, der ligner den af konventionelt opdrættet kød. Det skønnes, at dette vil være et af de vigtigste punkter for at få nye forbrugere til at blive tilhængere.

For at opnå dette er det nødvendigt at reproducere muskel- og fedtvævet og tilføje nogle smagsgivende og teksturerende ingredienser. De første prototyper efterligner forarbejdede kødprodukter som f.eks. hamburgere eller pølser, da det er meget vanskeligere at efterligne klassiske udskæringer.

Næringsværdier

Det er også ukendt, hvad syntetisk kød indeholder af næringsstoffer på nuværende tidspunkt. Det synes klart, at visse forbindelser, f.eks. vitamin B12, ikke kan tilvejebringes. Der er dog mulighed for at supplere slutprodukterne eller anvende genetiske modifikationer.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Den endelige ernæringsmæssige sammensætning af laboratoriekød og dets produktionsmetode kan påvirke menneskers og befolkningens sundhed. Dette har at gøre med forekomsten af dyresygdomme, infektionssygdomme, kostrelaterede sundhedsproblemer (colorektal kræft og hjerte-kar-problemer) eller næringsstofmangel.

Sikkerhed på lang sigt

Produktionen af denne type kød er baseret på accelereret celleformering. Dette rejser spørgsmål om fødevaresikkerheden for stamcellebaserede produkter. Desuden er der tilsat vækstfaktorer og andre stoffer, hvis virkning på kroppen ikke er blevet testet.

Effekter på husdyrbruget

Der er en reel risiko for at sætte en stopper for husdyrproduktionen, ifølge professor i husdyrproduktion, José Antonio Mendizábal. Ikke kun intensivt opdræt, men også traditionelt eller ekstensivt opdræt.

Dette er ansvarligt for at bevare de oprindelige racer, holde skovene rene, befolke landdistrikterne og producere næringsrige økologiske fødevarer af høj kvalitet.

Ko på landbrug

Syntetisk kød: En ny teknologi med fordele og ulemper

Den stigende efterspørgsel efter kødprodukter udgør en udfordring af globale dimensioner. Laboratoriekød eller syntetisk kød præsenteres som et alternativ for forbrugere, der ønsker ansvarlige valgmuligheder uden at ændre deres kost.

Men i øjeblikket er det vanskeligt at kvantificere fordelene og problemerne ved produktion, markedsføring og forbrug af dette kød. Samt de mulige konsekvenser for menneskers, dyrs og miljøets sundhed.

Desuden er der en lang række etiske, religiøse og kulturelle spørgsmål, som vil have en direkte indvirkning på offentlighedens accept. Foreløbig er der andre alternativer til at imødegå udfordringen. En mulighed er at reducere tilstedeværelsen af kød ved hjælp af plantebaserede alternativer og ved at fremme andre ekstensive husdyrbrugssystemer.

Det kan interessere dig ...
Tips til at integrere kød i en sund kost
Bedre Livsstil
Læs den på Bedre Livsstil
Tips til at integrere kød i en sund kost

Det kan være en kompliceret opgave at integrere kød i en sund kost. Men bare rolig. Vi forklarer, hvordan du gør det. Få de bedste tips her.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • Bryant Ch.J. Culture, meat and cultured meat. Journal of Animal Science. Agosto 2020. 98(8): ska 172.
 • Lynch J, Pierrehumbert R. Climate impacts of cultured meat and beef cattle. Frontiers in sustainable food systems. Febrero 2019. 3:5.
 • Mendizábal Aizpuru J.A. La llegada de la carne artificial y sus consecuencias para la ganadería. The conversation. Febrero 2021.
 • Our world in data. Per capita meat consumption by type, world 1961 to 2013.
 • ProVeg Internacional. El mercado de los productos plant-based registra un crecimiento récord del 48% en España en solo dos años. Febrero 2021.
 • Rubio N.R, et al. Plant-based and cell-based approaches to meat production. Nature communications. Diciembre 2020. 11:6276.
 • Singapore Food Agency. Safety of alternative protein.
 • The in Vitro Meat Consortium. Preliminary economics study Projects 29071. Marzo 2008.

Indholdet på denne side er udelukkende til information. På intet tidspunkt tjener det til at facilitere eller erstatte diagnoser, behandlinger eller anbefalinger fra en fagperson. Tal med en betroet specialist, hvis du har nogen tvivl, og søg deres godkendelse, før du prøver en metode.