Trombofili under graviditet: Hvad er risiciene?

I årevis har man forsøgt at klarlægge behovet for at påvise og behandle trombofili under graviditet. Der er dog endnu ikke opnået konsensus.
Trombofili under graviditet: Hvad er risiciene?
Maryel Alvarado Nieto

Skrevet og kontrolleret af læge Maryel Alvarado Nieto.

Sidste ændring: 12 november, 2023

Under visse omstændigheder er der en større tilbøjelighed til at få en trombotisk hændelse, især i det venøse kredsløb. Da denne risiko øges med graviditeten, er det blevet foreslået at undersøge indflydelsen af trombofili under graviditet. Formålet med disse undersøgelser er at bestemme de risikofaktorer, der er involveret i denne tilstand.

Først og fremmest skal det bemærkes, at begrebet trombofili omfatter sygdomme, der på en eller anden måde øger evnen til at producere blodpropper. Disse tilstande kan være arvelige eller erhvervede (som f.eks. antifosfolipidsyndrom). Selv om de ikke er meget hyppige, forårsager de tilstande, der kræver omhyggelig behandling.

Trombose og emboli: Hvad betyder begreberne?

Når et blodkar bliver skadet, aktiveres en række mekanismer, der forsøger at reparere skaden for at forhindre en eventuel blødning. Alle disse fænomener udgør hæmostase. Kort sagt hober de elementer, der cirkulerer i blodet sig op og dækker den vaskulære læsion.

Dette danner en blodprop, som kaldes en trombose. Trombosens vedhæftning til karvæggen er kompromitteret af selve blodcirkulationen, og der er risiko for, at den løsner sig. Når dette sker, kaldes blodproppen for en emboli, som kan cirkulere i blodbanen.

Derfor henviser udtrykkene trombose og emboli til den sygodm, hvor en blodprop blokerer et blodkar. Forskellen mellem de to er, at ved trombose sker tilstopningen samme sted, hvor proppen blev dannet. Ved emboli bryder trombosen af og bevæger sig gennem kredsløbet, indtil den blokerer karret.

Tromboembolisme og graviditet

Graviditet anses for at være en protrombotisk tilstand. Dette skyldes de hormonelle ændringer, der sker under graviditeten.

Derfor mener nogle forfattere, at det er af afgørende betydning at fastslå risikoen for trombofili under graviditet hos alle kvinder. Formålet er at forebygge eventuelle komplikationer som følge af en sådan disposition.

Der er imidlertid ikke enighed om dette spørgsmål, og perspektivet har ændret sig i de seneste år. Det skyldes for det første, at trombofili i sig selv er for sjældent forekommende i den almindelige befolkning til, at det er nødvendigt at undersøge hver enkelt gravid kvinde.

For det andet har de undersøgelser, der er tilgængelige til dato, deres begrænsninger. Dette forhindrer, at resultaterne kan accepteres som ubestridelige. På samme måde ændrer forståelsen af tingene sig i takt med, at viden udvikler sig. Faktisk er det almindeligt at finde modstridende konklusioner i nogle undersøgelser.

Blodprøver

Er der nogen sammenhæng mellem trombofili under graviditet og andre tilstande?

Flere graviditetstilstande er blevet forbundet med placentainfekt. Det betyder, at blodgennemstrømningen mellem moder og foster er kompromitteret på en eller anden måde, hvilket medfører en komplikation.

Blandt de tilstande, der er forbundet med kredsløbsforandringer, er følgende:

 • Eklampsi.
 • Præeklampsi.
 • HELLP-syndrom.
 • Intrauterin vækstbegrænsning.
 • For tidlig løsrivelse af moderkagen.

Af denne grund mener nogle forfattere, at det er nødvendigt at mistænke trombofili hos patienter med en historie med en af disse komplikationer. Begrundelsen for dette er ikke baseret på en mulig sammenhæng mellem de to tilstande, men for at mindske usikkerheden hos en kvinde med tidligere dårlige erfaringer.

Er trombofili under graviditet forbundet med abort?

Mellem 10 og 15 % af graviditeterne ender med abort. Mange af dem går ubemærket hen. Af disse kvinder anslås det, at 5 % kan opleve endnu en mislykket graviditet. Således har de fleste kvinder med en enkelt historie med abort en stor chance for at gennemføre en graviditet til termin.

Denne virkelighed har sat spørgsmålstegn ved behovet for at undersøge den sandsynlige årsag til abort grundigt, især hvis det er første forsøg. Selv om det er en traumatisk begivenhed for kvinden, er det langt fra ensbetydende med infertilitet eller forudsigelse af et fremtidigt problem.

Gentagende graviditetstab og trombofili

Det samme gælder dog ikke, hvis oplevelsen gentages. Der er tale om tilbagevendende svangerskabstab, hvis der er mindst to aborter efter hinanden. Nogle forfattere foretrækker dog at sætte grænsen ved tre.

Uanset definitionen er dette en yderst vanskelig situation for parret, som normalt søger professionel hjælp. Formålet hermed er ikke kun at finde en løsning, men også at få en forklaring. I disse tilfælde giver de nuværende beviser ikke konsensus.

Er der et mønster med trombofili og abort?

Gestationsalderen for tidligere tab er vigtig for at vejlede undersøgelsen, som skal være individualiseret. I den tidlige graviditet kan en ændring i trofoblastens sammensætning være involveret. Denne struktur vil senere være med til at danne placenta.

Mens aborter i senere stadier kan være forbundet med vaskulære komplikationer, der kompromitterer blodgennemstrømningen. På grund af den lave forekomst i befolkningen er der imidlertid generel enighed om ikke systematisk at søge efter arvelig trombofili i forbindelse med graviditet.

Hvilke risici er der?

Trombotiske hændelser bidrager til forekomsten af svangerskabskomplikationer og er den vigtigste årsag til moderens død i de udviklede lande. Mere end halvdelen af tilfældene er forbundet med en underliggende trombofili, men de fleste patienter med trombofili har ukomplicerede graviditeter.

Hvorfor så denne forskel? Svaret findes ikke i en isoleret disposition for en trombotisk hændelse, da graviditet i sig selv er en risikotilstand, men til overlejringen af flere af disse faktorer, blandt dem trombofili.

Nogle af de associerede faktorer, der øger risikoen ved svangerskab hos en kvinde med trombofili, er følgende:

 • Fedme.
 • At være ryger.
 • Fysisk hvile.
 • Nylige operationer.
 • Høj alder hos moderen (over 35 år).

Derfor bør evalueringen af den gravide patient fokusere på identifikation af risikofaktorer. Begrundelsen for at undersøge den mulige forekomst af trombofili bør have et solidt grundlag og ikke blot være en unødvendig systematisk praksis.

Gravid kvinde undersøges grundet trombofili under graviditet

Behandling af trombofili under graviditet

I årevis har der været uenighed om, hvorvidt patienter med trombofili skal behandles under graviditeten. Vanskeligheden ved denne manglende konsensus ligger i, at de tilgængelige undersøgelser er sparsomme og har flere metodologiske ulemper, der begrænser deres resultater.

Flere oversigter tilskriver imidlertid ikke behandling med lavmolekylær heparin (LMWH) eller acetylsalicylsyre (aspirin) en reel fordel som en måde at forebygge en trombotisk hændelse hos en gravid kvinde med trombofili på. Ved valg af denne type behandling er det nødvendigt at behandle hver enkelt patient individuelt.

Derfor er det vigtigt at stole på den læge, der kontrollerer graviditeten. Det vil være denne ekspert, der i henhold til risikofaktorerne vil definere den bedste forebyggende tilgang for at nå sikkert frem til fødslen.

Det kan interessere dig ...
Vasovagal synkope under graviditet: Hvad er det, og hvordan kan man forebygge det?
Bedre Livsstil
Læs den på Bedre Livsstil
Vasovagal synkope under graviditet: Hvad er det, og hvordan kan man forebygge det?

Vasovagal synkope ender ofte med bevidstløshed. Det rammer gravide kvinder mere end befolkningen generelt. Læs mere om det her.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • Boada, M. Estados protrombóticos y pérdida de embarazo. (2021). Revista Uruguaya de Medicina Interna, 2, 27 – 30.
 • Chauleur, C., Raia, T. (2017). Tratamiento anticoagulante durante el embarazo. EMC – Ginecología – Obstetricia, 53 (Issue 3), 1 – 8.
 • Díaz, L., Medina, R., Sosa, L., Briozzo, L., Alonso, J., Pedreira, G., Manzino, A. (2011). Trombofilia y embarazo. Pautas de diagnóstico y tratamiento, Archivos de Medicina Interna, 33 (suplemento 2), S1 – S3.
 • Galeano, S. (2011). Amenaza de aborto (AA) y trombofilia, Archivos de Medicina Interna, 33 (suplemento 2), S7 – S8.
 • Gutiérrez, M. Font, K. (2017). Trombofilia y embarazo: incidencia, factores de riesgo y resultados perinatales, Revista de Ginecología y Obstetricia de México,75 (10), 676 – 684.
 • Korin, J. (2012). Trombofilia y complicaciones del embarazo, Hematología, 16 (2), 86 – 92.
 • Mateo-Sánez, H. A., Mateo-Sánez, E., Hernández-Arroyo, L., Rivera-Ramírez, P., Mateo-Madrigal, M., Mateo-Madrigal, V., & Mateo-Madrigal, D. (2017). Pérdida recurrente del embarazo: revisión bibliográfica. Ginecología y Obstetricia de México84(08), 523-534.
 • Riva, E. (2011). Trombofilia hereditaria: asociación con ETEV, Archivos de Medicina Interna, 33 (suplemento 2), S3 – S5.
 • Stevenazzi, M. (2011). Síndrome antifosfolipídico del embarazo. Archivos de Medicina Interna, 33 (suplemento 2), S8 – S10.
 • Vigil-De Gracia, P. (2015). Síndrome Hellp. Ginecología y Obstetricia de México83(01), 48-57.
 • Walker MC, Ferguson SE, Allen VM. Heparin for pregnant women with acquired or inherited thrombophilias. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 2. Art. No.: CD003580. DOI: 10.1002/14651858.CD003580. Accedida el 13 de febrero de 2023.
 • Zunino, J. (2011). Pérdida recurrente de embarazo, Archivos de Medicina Interna, 33 (suplemento 2), S5 – S7.

Indholdet på denne side er udelukkende til information. På intet tidspunkt tjener det til at facilitere eller erstatte diagnoser, behandlinger eller anbefalinger fra en fagperson. Tal med en betroet specialist, hvis du har nogen tvivl, og søg deres godkendelse, før du prøver en metode.