Aporofobi: Afvisning og foragt for de fattige

Hvorfor afviser nogle lande udlændinge eller fattige? Filosoffen Adela Cortina hævder, at denne modvilje skyldes deres aporofobi.
Aporofobi: Afvisning og foragt for de fattige
Maria Alejandra Morgado Cusati

Skrevet og kontrolleret af filosof Maria Alejandra Morgado Cusati.

Sidste ændring: 02 april, 2023

Aporofobi er en neologisme, der er dannet af en sammensætning af to græske udtryk: áporos (uden ressourcer) og fobos (frygt). Det betyder had, frygt, afsky eller fjendtlighed over for de fattige eller de hjælpeløse.

Den første til at bruge og udbrede dette nye begreb var filosoffen og professoren ved universitetet i Valencia, Adela Cortina, i 1990’erne. Hendes mål var at skelne denne holdning fra andre diskriminerende manifestationer som f.eks. fremmedhad eller racisme.

I denne forstand forsvarer Cortina, at fremmedhad, racisme og afvisning af indvandrere eller flygtninge i virkeligheden er udtryk for en modvilje, der ikke opstår på grund af deres status som udlændinge, men simpelthen fordi de er fattige.

I 2017 valgte Urgent Spanish Foundation aporofobi som årets ord for at henlede opmærksomheden på dette fænomen. Ligeledes er udtrykket allerede en del af Ordbog over det spanske sprog og samme år godkendte det spanske senat et forslag om at medtage aporofobi som en skærpende omstændighed i straffeloven.

Hvordan kommer aporofobi til udtryk?

I hverdagen manifesterer aporofobi sig i en dobbelt holdning. For det første i en tendens til at tage parti for de bedst stillede, som man kan få noget ud af, og for det andet i en tendens til at ignorere de mest sårbare, som ikke synes at kunne tilbyde noget til gengæld.

Afvisningen af indvandrere skyldes ikke, at de er udlændinge, men at de ikke har noget at byde ind med. Der er f.eks. ingen nationer, der nægter en arabisk sheik at bosætte sig i deres land og heller ikke en berømt udenlandsk fodboldspiller.

Desuden lægger lystbåde uden problemer til ved Middelhavets rige kyst, mens eksilerede mennesker går til grunde i forsøget på at komme dertil.

Cortina spørger sig selv, hvad der ligger bag denne dobbeltmoral med hensyn til accept og afvisning af indvandrere. Bliver nogle afvist, fordi de er udlændinge, eller fordi de er fattige?

Forfatteren svarer på dette spørgsmål ved at sige, at “de fattige bliver afvist, selv om de er fra ens egen familie”. Med andre ord vækker de fattige afvisning og fjendtlighed, i stedet for at vække gæstfrihed.

Hænder tigger og repræsenterer aporofobi

Mulige årsager

Årsagerne til aporofobi er ikke særlig klare. Der er dog blevet foreslået nogle hypoteser.

Vi tror, at du måske også vil nyde at læse denne artikel: Hvad er fremmed accent syndrom?

Xenofobisk hjerne

Baseret på neurovidenskab siger Cortina, at hjernen har en xenofobisk komponent som en overlevelsesmekanisme. Det vil sige, at mennesker har en biologisk tendens til at omgive sig med mennesker, som de føler større affinitet med.

Det betyder, at vi har en tendens til at gruppere os med mennesker, der taler det samme sprog, har en lignende fysiognomi, har den samme kultur osv. Derfor er det sandsynligt, at de, der adskiller sig fra os, fremmer vores afvisning. Hjernen kan fortolke dem som en trussel.

Denne forklaring berettiger dog ikke i sig selv tilstedeværelsen af aporofobi. Det er vigtigt at bemærke, at mennesker er rationelle dyr med en stærk empatisk komponent. Vi er i stand til at tage os af andre, uanset forskelle.

Manglende gensidighed

Cortina anfører, at aporofobi er baseret på princippet om gensidighed og økonomisk udveksling. Folk skal have en nytteværdi i systemet.

De fattige uden ressourcer afvises, fordi de ifølge dette perspektiv ikke har noget at tilbyde samfundet. Med andre ord er de fattige dem, der ikke har redskaberne til at give tilbage, hvad de får.

Kognitiv dissonans

Ud fra et psykologisk synspunkt er det blevet foreslået, at aporofobi kan være en konsekvens af kognitiv dissonans. Dette defineres som en psykologisk forstyrrelse, der opleves, når vi har to uforenelige tanker eller en adfærd, der er uforenelig med vores trossystem.

I tilfælde af aporofobi er der en opfattet uoverensstemmelse mellem den måde, som en person ser sig selv på (“Jeg er et godt menneske”), og hans eller hendes adfærd (“Jeg hjælper ikke eller ser den anden vej, når jeg støder på en sårbar person”).

Denne konflikt kan få os til at lede efter retfærdiggørelser for at rationalisere adfærden, hvilket skaber grunde til at afvise fattige mennesker.

Kan du lide denne artikel? Du vil måske også gerne læse: Hvad er internaliseret homofobi?

Politiske ideologier

Fra et ideologisk synspunkt antager neoliberal tænkning (baseret på individualisme, konkurrenceevne og meritokrati), at succes kun afhænger af vilje, indsats og talent. At socioøkonomiske omstændigheder ikke har noget med det at gøre.

Derfor reagerer vi ved at foragte og bebrejde de fattige for deres situation i stedet for at forstå fattigdom som en social fiasko. Eller i bedste fald ved at pålægge dem et formodet ansvar.

Sociale og personlige konsekvenser af aporofobi

Aporofobi er et fænomen, der nærer den onde cirkel af udstødelse og marginalisering. For det første fordi det har en negativ indvirkning på folks selvværd, hvilket igen fører til en nedbrydningsspiral.

For det andet fordi afvisningen hindrer en social og arbejdsmarkedsrelateret reintegration. Fattigdom antages at være et permanent og uforanderligt træk ved folks identitet.

Diskursen baseret på aporofobi resulterer i en dehumanisering og objektivering af mennesker. Den mest alvorlige udgave kan fremkalde verbal eller fysisk vold med hån, fornærmelser, ydmygelse eller fysisk aggression.

Sådanne aggressioner har en alvorlig indvirkning på ofrenes mentale sundhed, som ofte oplever en følelse af hjælpeløshed og sårbarhed, frygt, angst, depression eller endog selvmordstanker.

Trist kvinde rører ved sedler på væg

Hvordan overvinder man aporofobi?

Adela Cortina foreslår, at den bedste måde at gøre en ende på aporofobi på er gennem formel og uformel uddannelse (skoler, universiteter, medier og sociale netværk). Medfølelse og altruisme bør dyrkes der.

Hun mener, at vi må afskaffe den falske opfattelse, at de fattige ikke har noget at byde på. Cortina bekræfter, at der ikke findes noget menneske, som ikke er i stand til at tilbyde noget værdifuldt. Hvis vi ikke er i stand til at se det, er det, fordi vi skal skærpe vores syn.

Medfølelse og empati bliver vækket, når vi tror, at det er de fattiges skyld, at de er fattige. Derfor må vi for at opnå en mere medfølende verden sætte spørgsmålstegn ved og genoverveje vores eget trossystem.

Ideologien om, at fattigdom ikke er et resultat af strukturelle forhold, men et resultat af dovenskab, individuelle fejl eller personlig skyld, tilskynder til, at de fattige opfattes som en trussel. At give dem skylden opfordrer til at ignorere dem og endda forfølge dem.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Cortina A. Aporofobia, el rechazo al pobre: Un desafío para la democracia. Barcelona: Paidós, 2017.
  • Del Prado, L. (2019). Adela Cortina: Aporofobia, el rechazo al pobre. Comunitania: Revista internacional de trabajo social y ciencias sociales, (17), 161-164.
  • Esquembre, C. O. (2019). La aporofobia como desafío antropológico. De la lógica de la cooperación a la lógica del reconocimiento. Daimon Revista Internacional De Filosofía, (77), 215-224.
  • Rojas D. Aporofobia, el rechazo al pobre. Rev. filos. [Internet]. 2018 [cosultado 19 oct 2021] 74: 319-321. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-43602018000100319
  • Valverde, E. M. P., Librero, A. B. N., Ordaz, R. G., Macho, A. Y., & González, Á. J. (2019). Detección de la discriminación hacia los pobres,«aporofobia». Miscelánea Comillas. Revista de Ciencias Humanas y Sociales77(151), 417-430.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.