5 genbrugstendenser, der aldrig vil gå af mode

Genanvendelige tekstilmaterialer, reduktion af plastik og bæredygtig indretning er en del af de populære genbrugstendenser.
5 genbrugstendenser, der aldrig vil gå af mode

Skrevet af Jonatan Menguez

Sidste ændring: 07 maj, 2023

Det er velkendt, at det haster for menneskeheden med at reducere emissionerne af forurenende gasser inden 2030. Der er stadig flere videnskabelige beviser, der viser en kompliceret skæbne for planeten, hvis de specifikke mål ikke nås. Derfor fortsætter genbrugstendenser med at blive anvendt, og der dukker konstant nye foranstaltninger op, som bidrager til hverdagens handlinger.

Genbrug er en af de måder, hvorpå størstedelen af befolkningen kan bidrage til at reducere den globale opvarmning, selv om gennemgribende ændringer afhænger af industri- og energisektoren. I øjeblikket er der nogle få innovative genanvendelsesforanstaltninger, som man kan træffe derhjemme.

Sortimentet af produkter fremstillet af genanvendelige materialer er stigende. Det samme er mængden af de forbrugere, der vælger at bruge dem. Virksomheder, der arbejder miljømæssigt ansvarligt, får også et bedre omdømme i samfundet. Tekstil, kompost og endda boligindretning er stjernerne i mange genbrugstendenser.

De 5 mest populære genbrugstendenser i dag

Klimakrisens alvor kræver øjeblikkelige reaktioner. Ifølge en FN-rapport vil konsekvenserne være uoprettelige, hvis den globale temperaturstigning overstiger 1,5 grader inden 2030. Dette tal blev fastsat under Parisaftalen i 2015 og ratificeret på den seneste COP.

Selv om mange af de gennemgribende ændringer har at gøre med produktionsmetoderne, er der nogle individuelle tiltag, som kan udføres på daglig basis. En af dem er genanvendelse. Dette er dog ikke længere begrænset til affaldssortering eller reduktion af forbruget af plastik.

Der er flere foranstaltninger truffet af offentlige myndigheder og virksomheder, som har til formål at bidrage til at forbedre en terminal klimakontekst. Når det drejer sig om det daglige forbrug, er det muligt at vælge forskellige produkter, der er fremstillet af genanvendelige materialer.

1. Lav din egen kompost

Landbrugsgødning og hjemmekompost er ikke en af de nyeste genbrugstendenser, men det er en økologisk tendens, der fortsat er i brug. Som en sund husholdningsvane kan organisk affald komposteres for at give næring til jorden.

I mellemtiden fremmer flere og flere kommuner og stater kompostproduktion i stor skala. Samtidig fremmer de denne praksis i hjemmet.

Kompost er en af de mere populære genbrugstendenser

2. Genbrugstendenser inden for genanvendelse af bioenergi

En af de sektorer, hvor der er et presserende behov for ændringer, er energi. Energiproduktion fra fossile brændstoffer er den sektor, der har de højeste niveauer af forurenende gasemissioner. I de seneste år er der imidlertid blevet tilskyndet til produktion af mindre forurenende kilder.

Tag f.eks. biogas, som produceres ved nedbrydning af organisk materiale. Dette biobrændsel kan anvendes til opvarmning, madlavning og endda til visse former for bytransport.

Antallet af biogasanlæg i Europa stiger hvert år. Ifølge European Biogas Association var der ca. 14.000 i 2013. Dette antal er steget til næsten 19.000 anlæg i 2019.

På den anden side oplever biomethan også en stigning i produktionen, med over 700 anlæg i Europa ifølge samme organisation. Biomethan, også kendt som vedvarende energi, fremstilles af biogas og tjener til at forsyne gasrørledningsnettet.

Vi tror, at du måske også vil nyde at læse denne artikel: 6 idéer og håndværk til genbrug af farvekridt

3. Upcycling i modebranchen

En anden af de mest forurenende industrisektorer er tekstil. Et af de største problemer er den mængde affald, som den genererer. Ifølge rapporter fra FN’s Alliance for Sustainable Fashion står tekstiler for ca. 9 % af det årlige tab af mikroplast i havene.

Desuden tegner denne sektor sig for mellem 2 % og 8 % af drivhusgasemissionerne på verdensplan. For at reducere dette tal samt det store vandforbrug, som sektoren kræver, er der en stigende tendens til at genbruge gammeldags tekstilmaterialer. Dette er upcycling, et koncept, der er baseret på genbrug af engangsgenstande.

Tekstilindustrien spilder ofte millioner stykker af tøj, der er fremstillet ved hjælp af mange menneskelige ressourcer og energiressourcer. Blandt de forskellige årsager er, at det er gået af mode, eller at det ikke passer helt.

Upcycling er et begreb, der er forbundet med genbrug, men med en mere kunstnerisk karakter, og som søger at indarbejde behovet for at genbruge tekstilmaterialer i moden.

Med upcyclede materialer er det muligt at fremstille nye beklædningsgenstande, tilbehør og fodtøj. Både i hjemmet og i industriproduktionen vinder upcycling frem for at positionere sig som en genbrugstendens. Store og små virksomheder fremmer også håndlavet produktion.

4. Sig farvel til engangsplastik

Flere og flere lande tilslutter sig bestræbelserne på at afskaffe anvendelsen af kopper, bestik, sugerør, beholdere og andre typer plastik til engangsbrug. Målet er at bekæmpe den høje procentdel af plastaffald på planeten. Ifølge FN-rapporter udgør affald af dette materiale 85 % af alt det affald, der ophobes i havene.

Den Europæiske Union forbød engangsplast i 2021. Det forventes, at plastikforureningen vil blive reduceret i de kommende år. Som en individuel foranstaltning er det vigtigt at fremme multifunktionelle genstande og ikke engangsartikler.

Plastikflasker

5. Indretning

Det er også muligt at fremme genbrugstendenser i indretningen. Mange producenter fremstiller møbler af genbrugstræ, organiske materialer og genbrugsglas. Fænomenet er kendt som bæredygtig eller miljøvenlig indretning.

Kan du lide denne artikel? Du vil måske også gerne læse: Indretningstricks til at reducere elforbruget

Nyd disse genbrugstendenser derhjemme

Ud over officielle foranstaltninger eller industripraksis er det muligt at yde små bidrag fra hverdagens handlinger. Genbrug af tekstilmaterialer kan også starte med tøj, der ligger i dit skab og ikke bliver brugt. Det er også et individuelt ansvar at undgå forbruget af engangsplast.

På den anden side er det en god idé at forsøge at reparere dine husholdningsapparater, før du kasserer dem og køber nye. Det kan du enten gøre manuelt eller ved at gå til en tekniker.

Det samme kriterium gælder for møbler og andre husholdningsgenstande. Affaldssortering er ikke længere den eneste måde at yde et personligt bidrag til at forebygge miljøforurening på.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Cervi, Ricardo G, Esperancini, Maura S. T, & Bueno, Osmar de C. (2011). Viabilidad Económica de la Utilización de Biogás para la Conversión en Energía Eléctrica. Información tecnológica, 22(4), 3-14. Disponible en:  https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642011000400002
  • Ortiz-Soriano , Agustina , López-Andrade , Xicoténcatl , González-Vera , Conrado , Tejeda-Jiménez , Martín , Estrada-Jaramillo , Melitón , Vera-Romero , Iván ,  Biogás como una fuente alternativa de energía primaria  para el Estado de Jalisco, México. Ingeniería. Investigación y Tecnología [Internet]. 2017;XVIII(3):307-320. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40453142007
  • Scarlat, Nicolae, Jean François Dallemand, and Fernando Fahl. “Biogas: Developments and Perspectives in Europe.” Renewable Energy 1 Dec. 2018: 457–472. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.03.006
  • Torres-Maya, Raúl,  INVESTIGACIÓN, INDAGACIÓN Y DISEÑO. Revista Legado de Arquitectura y Diseño [Internet]. 2021;16(29):1-16. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=477966601024
  • Aguayo, Francisco, De Las Heras, Ana, Luque, Amalia, Cabot, María I.,  Diseño de un envase para alimentos sostenible, inteligente e interconectado siguiendo los principios de la cuna a la cuna y utilizando el Análisis del Ciclo de Vida para la evaluación de impactos ambientales. INNOTEC [Internet]. 2020; (19):125-141. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=606164358016

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.