Tips til at undgå udsættelse

Hver gang du er færdig med en opgave, kan du prøve at belønne dig selv med noget, du virkelig kan lide. På den måde bliver det sværere at udskyde en opgave.
Tips til at undgå udsættelse
Bernardo Peña

Skrevet og kontrolleret af psykolog Bernardo Peña.

Sidste ændring: 15 november, 2022

Udsættelse er vanen med at udskyde aktiviteter, der skal gøres, og erstatte dem med andre, der er mere behagelige eller ikke så vigtige. Denne udsættelse bliver en stor hindring for at nå vores mål, fordi vi ikke iværksætter passende foranstaltninger.

Det er i sidste ende en blokering mod vores drømme og mod os selv. Således kommer angst og skyld ind i billedet, mens vi mister vores selvtillid og tror mindre og mindre på vores muligheder. I dagens artikel vil vi dele nogle tips til at undgå udsættelse.

Det mærkelige er, at ifølge talrige observerede tilfælde er de hyppigst udsatte aktiviteter dem, som vi gerne vil gøre. I mellemtiden er det tværtimod opgaver i forbindelse med andres ordrer, der er mindst påvirket af udsættelse.

Hvad fører til endeløs udsættelse?

Kvinde på et tegnet kontor

Overdreven selvkritik er den største hindring for at afslutte cirklen af udsættelse og for at nå vores mål. Denne form for selvdiskreditering ved at fortælle os selv, at vi ikke er dygtige nok til at udføre visse opgaver, får os til at føle os mindreværdige. I nogle tilfælde kan det, afhængigt af hvor alvorligt det er, endda føre til depression.

Når vi retter budskaber af denne type mod os selv, fokuserer vi vores opmærksomhed på, hvad vi frygter, at andre vil tænke. En dybtgående ændring indebærer derfor, at vi i stedet fokuserer vores energi på vores aktive deltagelse i situationen, også for at lære af erfaringerne.

Idealisering af vores mål er en anden frustrerende vane, der ofte ledsager overdreven selvkritik. Når vi forestiller os, at det, vi ønsker, simpelthen er perfekt, som regel snarere før end senere, viser virkeligheden os, at selv om der kan være nogle gevinster, er tingene aldrig perfekte.

At udskyde af frygt for at begå fejl øger kun denne frygt. Så med den hensigt ikke at begå fejl kan vi måske fortælle os selv, at vi vil have bedre betingelser for at gøre det korrekt senere. Men i virkeligheden er tiden til at arbejde på den bedst mulige måde og under de bedste betingelser allerede ved at løbe ud.

Inden for den brede vifte af årsager til udsættelse er det også vigtigt at fremhæve koncentrationsbesvær, som ofte hænger sammen med karakteristika ved det miljø, hvor en opgave udføres.

Vi tror, at du også vil nyde at læse denne artikel: Søvnløshed på grund af stress: Hvad kan man gøre?

Tips til at undgå udsættelse

Kvinde hænger kalender op for at undgå udsættelse af opgaver
  • Forstå, at det er muligt at fortsætte, lære og gøre fremskridt. Udskydelse behøver ikke at være en livsstil.
  • Skeln mellem det presserende og det vigtige. Hvad er virkelig vigtigt for dig? At se det på skrift er mere nyttigt, end det ser ud til. Det er sandt, at presserende situationer i mange tilfælde faktisk har brug for opmærksomhed i øjeblikket. Men i mange andre tilfælde er det, som vi betegner som “presserende” opgaver, i virkeligheden det ikke.
  • Opdel dine opgaver. At opdele dem er et klogt skridt, når det drejer sig om at være mere aktiv uden at overbelaste os selv, især hvis der er tale om et relativt stort projekt, hvad enten det er på mellemlang eller lang sigt. Du kan blot starte med en lille del i dag. Ud over at bevæge os fremad viser det, at vi langsomt kan bevæge os hen imod det, vi ønsker.
  • Beløn dig selv ved at gøre noget fornøjeligt, så snart du er færdig med en obligatorisk aktivitet. At lytte til musik eller gå en tur er en måde at forbinde den nye adfærd med noget behageligt på. Det øger chancerne for, at den vil blive gentaget.
  • Ændr dine omgivelser. Hvilke ændringer i omgivelserne ville være befordrende for at få opgaven udført? Hvis man f.eks. arbejder ved et ryddeligt skrivebord, har man en tendens til at bevare en følelse af kontrol og føle sig mere rolig.
  • Fokusér på at ændre dine overbevisninger. Så kan du lære at gøre det, du plejede at udsætte regelmæssigt.

Nøglen til forandring er i dine hænder

Disse tips til at undgå udsættelse er en skematisk guide til at reflektere og handle på dine rutiner. Det er dog altid vigtigt at huske, at du er hovedpersonen i dit liv. Kun du kan beslutte, hvornår det er tid til at sætte en stopper for udsættelse.

Kan du lide denne artikel? Du vil måske også gerne læse: 8 strategier til at planlægge tiden bedre

I virkeligheden er nøglen til alting at handle mod kedsomheden og den kæde af tanker, der hæmmer os i at handle. Mærkeligt nok kan du fjerne denne dårlige vane, hvis du begynder med at arbejde hen imod dit mål et lille skridt ad gangen.

Kort sagt kan cirkulær tænkning – troen på, at opgaven kan gøres på et andet tidspunkt, eller den tilsyneladende mangel på lyst og energi – brydes med en enkelt fysisk handling. Ændr din position, dine omgivelser, rejs dig op, tag det første lille skridt mod dit mål. Bliv naturligvis ved med at handle. Kraften til forandring er i dine hænder.

Det kan interessere dig ...
Tips og aktiviteter til studerende om udsættelse af opgaver
Bedre Livsstil
Læs den på Bedre Livsstil
Tips og aktiviteter til studerende om udsættelse af opgaver

Er du træt af at lave dine opgaver i sidste øjeblik? I denne artikel får du tips til studerende vedrørende udsættelse af opgaver.


Indholdet på denne side er udelukkende til information. På intet tidspunkt tjener det til at facilitere eller erstatte diagnoser, behandlinger eller anbefalinger fra en fagperson. Tal med en betroet specialist, hvis du har nogen tvivl, og søg deres godkendelse, før du prøver en metode.