De 6 typer handicap og deres karakteristika

Aller former for handicap indebærer begrænsninger, som kan reduceres, hvis de rette hjælpemidler er til stede. Begrænsninger er en hindring, men det betyder ikke, at det ikke kan overvindes.
De 6 typer handicap og deres karakteristika

Skrevet af Edith Sánchez

Sidste ændring: 09 august, 2022

Ligesom mennesker har forskellige evner, er der også forskellige typer handicap. Alle har det til fælles, at de indebærer en begrænsning for deltagelse i et eller andet område eller handling på det menneskelige område.

Derudover er alle former for handicap resultatet af svækkelse eller dysfunktion i nogle organer. Det bliver en hindring, når det kommer til at lave aktiviteter på lige fod med dem, som ikke har disse begrænsninger.

Men at et individ har et handicap, er ikke ensbetydende med, at de behøver at undertrykke visse områder af livet. Inden for alle handicap er det muligt at lave aktiviteter og deltage i samfundet, så længe de rette hjælpemidler er til stede.

De 6 typer handicap

Barn med papir har en af de gængse typer handicap

1. Fysisk eller motorisk handicap

Et fysisk eller motorisk handicap er et, hvor der er hel eller delvis nedsat mobilitet i et eller flere dele af kroppen. Dette resulterer i vanskeligheder eller hindring, når det kommer til at udføre aktiviteter, som kræver motorik.

Denne tilstand kan være permanent eller forbigående, og der er adskillige former for motoriske handicap. For eksempel kan vi nævne følgende:

 • Monoplegi. Hvor der er lammelse i et enkelt lem.
 • Paraplegi. Personen mister evnen til at gå.
 • Tetraplegi. Dette påvirker mobiliteten i øvre og nedre ekstremiteter.
 • HemiplegiPåvirker mobiliteten i den ene side af kroppen.
 • Spina bifida. Hindrer personens generelle bevægelse.
 • Muskeldystrofi. Musklerne er svage, og vævet er blevet ødelagt over tid, hvilket gør det vanskeligt at bevæge sig.
 • Cerebral pareseDette hænger sammen med svære motoriske mangler, som indebærer stivhed, langsomhed, agitation, lammelser osv.
 • Amputation. Det begrænser et menneskes aktivitet at miste en kropsdel.

2. Sensorisk handicap

Sensorisk handicap hentyder til svækkelse af en eller flere sanser. Overordnet er det et fald i evnen til at indsamle information fra sine omgivelser. I denne kategori er der to typer handicap, som skiller sig ud:

 • Synshandicap. Betegner tabet af eller nedsat syn. Det er gennem synet, at vi får 80% af informationen fra vores omgivelser. Derfor kan denne begrænsning forårsage alvorlige forandringer i en persons liv.
 • Nedsat hørelse. I dette tilfælde taler vi om et tab af eller nedsat funktion i det auditive system, hvilket fører til vanskeligheder med at få adgang til tale og sprog. Dette fører så til problemer med kommunikation og nogle gange indlæring.

3. Intellektuelt handicap

En anden type handicap er intellektuelt handicap. Dette sker, når en person har kognitive vanskeligheder eller begrænsninger. Dette inkluderer informationsbehandling, opfattelse, hukommelse, opmærksomhed, problemløsning osv.

Det er meget almindeligt for mennesker med denne type handicap også at have vanskeligheder med at leve og arbejde i samfundet. Derudover er der forskellige sværhedsgrader; begrænsningerne kan være milde, moderate eller svære.

4. Psykosocialt handicap

Pige med psykisk handicap krammer sig selv

Et psykosocialt handicap opstår, når der er vanskeligheder med at tænke, føle eller relatere til andre. Disse mangler skal være intense og konstante for at blive anset som et handicap.

Desværre er dette et af de handicap, som bærer det største stigma i samfundet. Der er ikke nok viden om dette område, og derfor er der meget ubegrundet frygt, der omgiver disse begrænsninger. Og det forhindrer fremskridtene for de mennesker, som har denne type handicap.

5. Visceralt handicap

Dette er en af de typer handicap, som vi generelt er mindst opmærksomme på, selvom det også er et af de mest hyppige. Et visceralt handicap referer til tilfælde, hvor en person har mangler i funktionen af et indre organ.

For eksempel inkluderer viscerale handicap nogle almindelige sygdomme som diabetes og hjertefejl. Disse handicap begrænser livet for dem, der lider af det og hindrer deltagelse i samfundet.

6. Flere typer handicap

Flere handicap henviser til tilfælde, hvor to eller flere handicap er til stede samtidigt. For eksempel når en person har motoriske og intellektuelle handicap på samme tid.

I disse tilfælde kan der være forskellige sværhedsgrader mellem det ene og det andet handicap. Det er ikke bare summen af begrænsninger, men mere interaktionen imellem dem, som gør hvert enkelt tilfælde til noget meget specifikt.

De forskellige typer handicap er en udfordring

Samlet set er hver af de forskellige typer handicap en individuel udfordring for den person, som lider af dem, men det er også en udfordring for samfundet. Imidlertid behøver en begrænsning ikke være ensbetydende med udelukkelse, og det betyder heller ikke, at en person ikke kan deltage i samfundet og leve et fuldkomment og godt liv.

Lige meget hvilket handicap, der er tale om, er der altid noget, vi kan gøre for at reducere virkningerne af disse begrænsninger. Det kræver dog et samarbejde mellem den handicappede, omgivelserne, sundhedssystemet og frem for alt samfundet generelt.

Det kan interessere dig ...
Sandt venskab: De bar deres handicappede ven rundt over hele verden
Bedre Livsstil
Læs den på Bedre Livsstil
Sandt venskab: De bar deres handicappede ven rundt over hele verden

Vi fandt et eksempel på sandt venskab hos 29-årige Kevan Chandler og hans venner Tom Troyer, Philip Keller, Benjamin Duvall og Luke Thompson. • Fernández, M. T. (2017). La discapacidad mental o psicosocial y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
 • Aguilar, M., & Luz, M. (2011). Discapacidad: entre el estigma y la comunidad. Revista Integra Educativa, 4(2), 205-216.
 • Toboso-Martín, M., & Rogero-García, J. (2012). «Diseño para todos» en la investigacion social sobre personas con discapacidad. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), 140(1), 163-172.
 • Rev. chil. neuro-psiquiatr. vol.50 no.1 Santiago mar. 2012. Calidad de vida en pacientes con discapacidad motora según factores sociodemográficos y salud mental. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272012000100003

Indholdet på denne side er udelukkende til information. På intet tidspunkt tjener det til at facilitere eller erstatte diagnoser, behandlinger eller anbefalinger fra en fagperson. Tal med en betroet specialist, hvis du har nogen tvivl, og søg deres godkendelse, før du prøver en metode.